10-05-2022

Versoepeling legionellawetgeving

Er zijn meer dan 50 legionellasoorten. In de huidige wetgeving staan zo’n 20 ziekteverwekkende soorten beschreven (lijst WHO). De soort Legionella pneumophila zorgt veruit voor de meeste ziektegevallen, terwijl vooral de overige soorten in drinkwater worden aangetroffen. In Nederland maken we nauwelijks onderscheid tussen Legionella pneumophila en andere soorten.

 

Spoelen douche

Wetgeving waarschijnlijk aangepast

Berenschot en KWR hebben in 2021 de huidige drinkwaterwetgeving geëvalueerd. Geadviseerd wordt om onderscheid te maken in Legionellasoorten. Minister Mark Harbers neemt dit advies over en heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Er is echter nog nader onderzoek nodig naar de analysetechniek en de wetgeving moet nog worden uitgewerkt. Eind 2022 moet dit zijn afgerond.

Verschil per type locatie

Momenteel is de norm <100 kve/l Legionella. Deze norm geldt voor prioritaire locaties. Prioritaire locaties zijn onder andere ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels, zwembaden en truck-stops. Deze norm blijft gehandhaafd voor locaties waar veel personen met een verzwakte afweer verblijven, zoals ziekenhuizen. Het is nog onduidelijk welke andere locaties hiermee worden bedoeld, maar Hydroscope verwacht zorginstellingen. Voor de overige prioritaire locaties wordt alleen nog een norm van <100 kve/l voor Legionella pneumophila gesteld. Ter indicatie, Legionella pneumophila wordt slechts in 1% van alle monsters aangetroffen, tegenover ongeveer 20% andere soorten.

Hydroscope is sceptisch

Bij Hydroscope zijn we terughoudend over de voorgenomen wijzigingen. Dit is waarom:

  1. Legionella non-pneumophila wordt onderschat bij patiëntonderzoek: Legionella pneumophila is absoluut de gevaarlijkste soort. Echter veel testen die worden gebruikt om Legionellose bij patiënten vast te stellen zijn alleen gericht op Legionella pneumophila. Desondanks wordt toch bij 5-10% Legionella non-pneumophila vastgesteld.
  2. Principieel willen we geen ziekteverwekkers in drinkwater hebben: Ook al is de kans klein dat gezonde mensen van Legionella non-pneumophila ernstig ziek worden, is Hydroscope van mening dat je ook minder gevaarlijke Legionellasoorten niet in je installatie wilt hebben. Als we er zeker van zouden zijn dat Legionella non-pneumophila nooit in goed aangelegde en onderhouden installatie zou kunnen groeien, zou bemonstering niet nodig zijn. In de praktijk blijkt echter dat zelfs in de best beheerde installaties weleens Legionella voorkomt.
  3. Het aantreffen van Legionella maakt ons breder bewust van waterkwaliteit: In veruit de meeste gevallen hangt het aantreffen van Legionella wel samen met installatie- of beheerproblemen. Installatie- of beheerproblemen kunnen ook leiden tot bijvoorbeeld smaakklachten, metaalophoping en andere ongewenste bacteriegroei. Het aantreffen van Legionella is vaak een signaal voor installatie-eigenaren om net wat beter hun best te doen. Dit signaal zal veel minder vaak worden afgegeven.
  4. Regelgeving wordt complexer: Voor installatie-eigenaren is het momenteel al een hele puzzel om erachter te komen aan welke eisen ze moeten voldoen. Door binnen de prioritaire installaties verder onderscheid te maken in normwaarden en analysetechnieken, wordt het nog complexer. Het gebruik van verschillende analysetechnieken wakkeren oneigenlijke selectieve inzet en oneigenlijke vergelijking aan.

Onze grootste angst is dat bij te veel patiënten Legionella non-pneumophila als oorzaak over het hoofd wordt gezien. Dit in combinatie met minder bemonstering van drinkwater op Legionella non-pneumophila, maakt dat er een blinde vlek kan ontstaan. Door het wegvallen van een (indirecte) graadmeter voor goed installatiebeheer kan het Legionellarisico ongemerkt groter worden.

Het liefst zou Hydroscope de wijzigingen anders zien. Ons advies is om te blijven bemonsteren op Legionella non pneumophila bij alle prioritaire locaties. We zijn voorstander voor een aangepast actieniveau bij het aantreffen van een minder gevaarlijke soort. Hiermee kunnen we aan onze klantwensen voldoen om kosten te besparen, maar houden we toch vinger aan de pols. Tijdens de inspraakfase van de wetgeving gaan we dit ook kenbaar maken. Onze belangrijkste aanbeveling is om de wetgeving niet af te zwakken, zonder méér te investeren in patiënt- en brononderzoek.

Hydroscope ziet ook voordelen

Voor de evaluatie van Berenschot en KWR heeft Hydroscope input geleverd. De doelmatigheid van legionellapreventie kan zeker worden vergroot door onderscheid te maken in legionellasoort en -concentratie. Zoals klanten van ons gewend zijn, zijn niet bij iedere normoverschrijding ingrijpende maatregelen vereist. De grootste winst valt te behalen in beter ontwerp van installaties, gebruik van betere materialen en gebruik van minder gevoelige appendages/tappunten. Het rapport van Berenschot en KWR bevat goede adviezen om dit te verbeteren. We gaan ervan uit dat het ministerie dit integraal oppakt..

Brief aan de Tweede Kamer “Legionellanorm in kader van Drinkwaterrichtlijn“.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten