08-11-2019

Wedstrijd met legionelladata

Hydroscope heeft samen met Brabant Water, BrabantWonen en BrabantZorg op 1 en 2 november 2019 deelgenomen aan een hackathon als onderdeel van de Den Bosch Data Week. Verschillende groepjes studenten en professionals kregen 32 uur de tijd om vanuit een veelvoud aan data een oplossing te vinden voor een maatschappelijk probleem. Er was € 3.000 aan prijzengeld beschikbaar.

Brabant Water, BrabantWonen en BrabantZorg hebben een case over legionellaproblematiek geformuleerd. Hydroscope heeft hiervoor data en expertise aangeleverd. Het doel was om legionella- en gebouwbeheerdata te analyseren en de mogelijkheid te zoeken voor waterbesparing.

Drie teams gingen de uitdaging aan:

  • Team Spetters bedachten een app waarmee bewoners gestimuleerd werden hun tappunten te spoelen. Ieder tappunt wordt met sensoren uitgerust. In een grafiekje wordt bijgehouden hoeveel water er is gebruikt.
  • Team Code Bashers bracht de installatie in kaart. In een webomgeving is te zien welke leidingen wel of niet voldoende zijn gespoeld. Het systeem voorspelt waar er risico is op Legionellagroei. Een mobiele app ‘Aquanola’ geeft advies welke kranen aanvullend gespoeld moeten worden.
  • Team Water had meer aandacht besteed aan de reeds beschikbare data. Ze kwamen tot de conclusie dat spoelen weinig effect had op de monsteruitslagen. Het advies was om voldoende data op te bouwen om de wetgeving aan te passen. Het team had een globaal concept voor een app ‘Legionulla’ uitgewerkt.

De jury vond het lastig een keuze te maken. Data-analyse was een belangrijk deel van de opdracht. Team Legionulla was er het beste in geslaagd om vanuit de bestaande data een passend advies te geven en heeft daarmee gewonnen. De prijs werd door wethouder Ufuk Kâhya (Duurzame mobiliteit, Talentontwikkeling en Welzijn) van de gemeente Den Bosch uitgereikt.

De challenge sluit naadloos aan op de ontwikkelingen van ons Watertotaalbeheer. De uitkomsten geven ons nieuwe inspiratie. Hydroscope is voornemens de deelnemers te betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze app. Daarnaast speciale dank voor Brabant Water, BrabantWonen en BrabantZorg voor het inbrengen van de case.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten