Wooninc.

Woningcorporatie Wooninc. biedt mensen in Eindhoven en omgeving betaalbare en duurzame woonruimte. Voor het beheer van waterinstallaties doet Wooninc. al 15 jaar een beroep op Hydroscope.

De vlag van Hydroscope

Binnen het aanbod van Wooninc. hebben ongeveer zeventig wooncomplexen een collectieve koud- en warmwaterinstallatie. Niet voor niets neemt waterbeheer bij de woningcorporatie een belangrijke plaats in. Ervoor zorgen dat drinkwaterinstallaties voldoen aan de juiste normen van het Drinkwaterbesluit valt immers onder de eindverantwoordelijkheid van de vastgoedeigenaar. “Wij voeren het beleid dat de waterleverancier ook beheert en controleert”, vertelt Gerrit van Leeuwen, adviseur installaties bij Wooninc. “Bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen van legionellabesmetting. Hydroscope is daar als dochteronderneming van Brabant Water helemaal op ingericht. Zij zijn onze vraagbaak, denken met ons mee en nemen het installatiebeheer in handen. Die gedeelde verantwoordelijkheid en volledige ontzorging is voor onze organisatie heel waardevol.”

Duurzaamheid door digitaliseringsslag

Een van de eerste resultaten van de samenwerking tussen Wooninc. en Hydroscope is de overgang naar een volledig digitaal beheersysteem. “Al vanaf het ontstaan van Hydroscope werk ik nauw met Gerrit samen aan het beheer van de installaties”, zegt Benni Schrurs, teamleider van Hydroscope. “Samen stonden we aan de wieg van Watertotaalbeheer, ons online beheersysteem. Die digitaliseringsslag sloot naadloos aan op de wens van Wooninc. om binnen de hele organisatie de stap van papier naar digitaal te zetten.” Gerrit van Leeuwen vult aan: “Om een installatie goed te controleren moesten we voorheen erg veel handelingen verrichten. Dat past niet in onze duurzaamheidsgedachte. Daarom hebben we voor Watertotaalbeheer gekozen. Dankzij 24/7 automatische monitoring van het meetsysteem zijn er minder fouten, gebruiken we minder papier en minder tijd. En zo bereiken we bovenal een drastische afname van het aantal legionella normoverschrijdingen
in de drinkwaterinstallatie. Natuurlijk ging daaraan een behoorlijke investering vooraf. Maar alleen al door het terugdringen van het aantal manuren zijn die kosten binnen drie jaar terugverdiend.”

Kracht binnen de organisatie

Wooninc. heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Onder andere door fusies met Woningstichting De Kempen en Vitalis Sociale Woonvormen. “Wooninc. groeit en Hydroscope groeit met ons mee”, aldus Gerrit van Leeuwen. “Wij zijn dé regionale huisvester voor senioren en hebben daarnaast veel woonruimte voor jongeren. Dit zijn nu precies de mensen die vaak in een gebouw wonen met complexe collectieve koud- en warmwatersystemen. Daarom is verregaande legionellapreventie juist voor deze twee doelgroepen essentieel. Om dit op een goede manier te faciliteren heeft Wooninc. veelvuldig contact met Mark Damen en Thejan Lavrijsen, adviseurs van Hydroscope. Belangrijk, want alleen door nauwe samenwerking voelt iedereen zich erbij betrokken. En met iedereen bedoel ik zowel de huurders, als de huismeesters op locatie en andere medewerkers van Wooninc.” Daar is Benni Schrurs het volledig mee eens. “Waterbeheer vraagt om draagkracht binnen de organisatie. Op het vlak van kennisontwikkeling, maar ook als het gaat om de investeringskosten. Wooninc. staat daar vanaf het begin helemaal voor open en is erg vooruitstrevend als het gaat om slim en doordacht waterbeheer.”

Goed, gezond en veilig drinkwater

Naast bestaande woonruimten worden ook nieuwbouwprojecten van Wooninc. uitgerust met installaties die via Watertotaalbeheer verbonden zijn met de centrale database. Gerrit van Leeuwen: “Dat begint al met de nieuwbouwbestekken. Deze laten we door Hydroscope controleren of ze aan de legionella-eisen voldoen. Als de drinkwaterinstallaties van ontwerp tot oplevering aan alle eisen
beantwoorden, hoeven we daarna alleen nog in te zetten op beheer. Zo krijgen we een installatie die we met minimale middelen kunnen onderhouden. Daar zit de winst.

Want door eenmalig meer te investeren in de bouwkosten, besparen we de jaren erna flink in de beheerfase. Dat is een groot voordeel van Watertotaalbeheer: een duurzame beheervorm die over tientallen jaren nog steeds voldoet. En dat zonder iets te hoeven vervangen of terug te vallen op alternatieve technieken zoals koper-zilver-ionisatie. Hydroscope is voor ons al vijftien jaar de ideale partij die met ons meedenkt, adviseert en ondersteunt. En uiteindelijk profiteren onze huurders daarvan met goed, gezond en veilig drinkwater.”

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten