GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Binnen de afdeling techniek en onderhoud van de GGZ Oost Brabant is een team van acht personen fulltime bezig met veiligheid in de ruimste zin van het woord. Het zekerstellen van brandpreventie, veilige elektra en veilig water (waaronder legionellapreventie) zijn de speerpunten binnen dit team.

Medewerker Hydroscope en GGZ Oost Brabant voor de ingang

Betrouwbare partner met kennis van zaken

Nadat de wet- en regelgeving omtrent legionellapreventie in 2004 is aangescherpt, heeft de afdeling van Willem Smits (teamleider techniek en onderhoud) contact opgenomen met Hydroscope. Aangezien het om een complex project met in totaal zo’n 180 panden ging, was het belangrijk om met een betrouwbare partner met veel kennis in zee te gaan. Een partner die niet alleen het advies, maar ook het beheer kon verzorgen.

Risicoanalyse/beheersplan

“Hydroscope is gestart met een risicoanalyse/beheersplan van alle complexen. Daarin werd o.a. beschreven welke aanpassingen nodig waren om de installatie zo veilig mogelijk, in overeenstemming met de wet- en regelgeving, aan te passen. Ze hebben een advies en een beheersplan geschreven waarna we in 2005 op de belangrijkste locaties zijn gestart met de uitvoering van de eenmalige aanpassingen. Coudewater is nagenoeg klaar, net als de grote complexen in de regio. Dit jaar zijn we nog met de laatste aanpassingen bij Huize Padua bezig en gaan de buitenhuizen in de regio nog aangepakt worden”, aldus Willem Smits.

Technische aanpassingen en werkinstructie

Rob Hol, adviseur bij Hydroscope vult aan: “Als je het zo hoort lijkt het eenvoudig, maar er zijn behoorlijk wat aanpassingen nodig geweest om de locaties technisch zo veilig mogelijk te krijgen. Zodra de aanpassingen technisch in orde waren, hebben we een presentatie en werkinstructie gegeven aan de technische dienst en de facilitaire dienst. Het is namelijk essentieel dat zij de noodzaak van legionellapreventie ook begrijpen en de instructies goed uitvoeren. In overleg is gekeken hoe het wekelijks bijhouden van de spoellijsten en het vastleggen van de temperaturen zo effectief mogelijk binnen de dagelijkse routine kon worden ingepast.
We hebben geadviseerd om spoellijsten bij ieder tappunt te plaatsen. Verder houdt de leidinggevende van iedere locatie bij welke tappunten gebruikt worden. De facilitaire dienst spoelt de tappunten en vraagt bij het ophalen van de handthermometer per locatie welke tappunten die week niet zijn gebruikt. Ook die tappunten worden door de facilitaire dienst gespoeld en op de bijbehorende spoellijsten ingevuld. De technische dienst gaat daarnaast maandelijks per locatie de temperatuur opnemen van o.a. warmwaterbereiders, deelringen en de hoofdcirculatie. Ze halen dan ook meteen de spoellijsten van de facilitaire dienst op. Het is een waterdicht plan en het loopt inmiddels op rolletjes”. Dat het samenspel van de afdelingen succesvol is blijkt uit het feit dat er, ondanks de complexiteit van de locaties, geen noemenswaardige overschrijdingen meer zijn geweest.

Vastlegging in Watertotaalbeheer

Om het beheer eenvoudig en snel vast te leggen heeft GGZ gekozen voor het digitale programma ‘Watertotaalbeheer’. Binnen dit beheersprogramma zijn alarmen ingesteld zodat de diensten een melding krijgen ter herinnering van het beheer wat uitgevoerd dient te worden. Daarnaast geeft het een handig overzicht en geeft het een besparing op de administratieve kosten.

Langdurige relatie

Complexe organisaties als GGZ Oost Brabant gaan een langdurige relatie aan met een partner als Hydroscope. Tweemaal per jaar controleert Hydroscope de watermonsters en eenmaal per jaar is dit gekoppeld aan een periodieke controle waarbij het beheer, de verbeterpunten en de risicoanalyse worden doorgenomen en indien nodig geactualiseerd.
Willem licht verder toe: “Door de vele veranderingen binnen onze organisatie (bijvoorbeeld wijzigingen van de bestemming van panden of kamers) is het noodzakelijk om de stand van zaken regelmatig te ijken. Het is de taak van onze mensen om constant alert te zijn op legionellapreventie wanneer er verbouwingen plaatsvinden of veranderingen zijn.  Gelukkig hebben we in de afgelopen jaren een stevige band met Hydroscope opgebouwd en weet ik dat ik altijd op een goed advies kan rekenen. Het gebeurt regelmatig dat ik een bestek even doorstuur naar Rob zodat hij mij advies kan geven en meedenkt hoe we het ontwerp zo effectief mogelijk kunnen maken. Beter vooraf goed geregeld dan dat je achteraf moet gaan aanpassen”.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten