De infectieziekte legionellose komt in Nederland nog regelmatig voor. De eigenaar van een drinkwaterinstallatie met verhoogd risico op besmetting (een zogeheten prioritaire instelling) moet daarom beschikken over een legionellarisicoanalyse en -beheersplan. Voor kleine locaties, zoals een bed-and-breakfast, minicamping of truckstop kost dit onevenredig veel investering. Daarom bestaat de mogelijkheid een beperkte risicoanalyse uit te voeren.

Beperkte risicoanalyse

Beperkte risico-analyse

Indien er slechts een aantal aerosolvormende tappunten, zoals douches, op een locatie aanwezig zijn is het niet nodig om een uitgebreide risico-analyse op te stellen. Conform de BRL 6010 kan onder voorwaarden een beperkte risicoanalyse worden opgesteld.

Bij het uitbrengen van de offerte maakt Hydroscope vooraf een inschatting of het nodig is om een beperkte of uitgebreide legionellarisicoanalyse uit te voeren. Mocht de adviseur tijdens de uitvoering concluderen dat een beperkte risicoanalyse afdoende is, treedt hij met u in overleg. Hydroscope wilt niet dat u teveel betaald. Wij bieden u een passend tarief. Kunt u zich hierin niet vinden, mag u afzien van de opdracht.

Beperkte risicoanalyse

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten