Koeltorens vergen specifieke aandacht. Legionella kan zich snel ontwikkelen in koeltorens. De nevel bij open (circulerende) koeltoreninstallaties heeft een groot bereik waardoor honderden mensen in de omgeving ziek kunnen worden. De Arbeidsinspectie heeft in 2004 en 2005 inspecties uitgevoerd bij 220 bedrijven. 83% bleek niet aan de eisen te voldoen. Na de legionella uitbraak in het Post-CS gebouw in Amsterdam zijn de regels aangepast en is het toezicht op koeltorens aangescherpt. Gemeenten hebben de opdracht gekregen alle koeltorens te registreren en toezicht te houden.

Koeltorens

Koeltorens en de Drinkwaterwet

Voor koeltorens gelden andere regels dan voor drinkwaterinstallaties. Waar bij drinkwater de Drinkwaterwet leidend is, zijn bij koeltorens de Wet milieubeheer leidend en Arbowet leidend. Ook worden vanuit de Drinkwaterwet via de NEN 1006 normen en Waterwerkbladen strenge eisen gesteld aan de koppeling tussen drink- en koeltorenwater. Er dienen de juiste beveiligingen aangebracht te worden om terugstroming van water naar het drinkwaternet te voorkomen. Tappunten op het industriewaternet dienen van een sticker “geen drinkwater” voorzien te zijn.

Koeltorens en de Wet Milieubeheer

De Wet milieubeheer kent een algemene zorgplichtigbepaling die ook van toepassing is op legionellapreventie. Het Activiteitenbesluit verplicht beheerders van natte koeltorens om een risicoanalyse uit te voeren.

Koeltorens en de Arbowet

Bij de risico-inventarisatie en -evaluatie moet de werkgever onder meer letten op specifieke risicofactoren, zoals stilstaand water, temperatuur en materiaalkeuze. Zonodig moet hij of zij een beheersplan opstellen, met daarin de beheersmaatregelen en beschrijvingen van onderhoudswerkzaamheden, aanpassingen in de installatie, uitkomsten van controles en bijzonderheden over de werking van de installatie. Een gecertificeerd Arbodienstwerker moet het beheersplan van de koeltoren toetsen. Het plan moet daarom altijd bij de installatie aanwezig zijn. In Arbo-Informatieblad AI-32 is praktijkgerichte informatie opgenomen die van nut kan zijn bij de uitvoering van Arbobeleidsregel 4.87.

Koeltorens en risicobeoordeling

Een goede risicobeoordeling van open (circulerende) koeltoreninstallaties is een must voor iedere beheerder. Hydroscope voert een risicoanalyse uit conform de ISSO 55.3 richtlijnen. Hydroscope kan ook als intermediair fungeren tussen u en bijvoorbeeld inspectie of het bedrijf dat de waterbehandelingschemicaliën levert. Bij problemen is er altijd snel een ervaren adviseur in de buurt. Het binnen 24 uur uitvoeren van een analyse kan in sommige gevallen het verschil zijn tussen het sluiten en het in bedrijf houden van een koeltoren.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten