Corona heeft een grote impact op onze samenleving. Hopelijk bent u gezond gebleven. Door de lock-down zijn vele drinkwaterinstallaties tijdelijk niet gebruikt. Nu langzaam alles weer op gang komt, is het belangrijk extra aandacht te besteden aan uw drinkwaterkwaliteit. Wij geven u graag een aantal praktische tips.

Veilig drinkwater van levensbelang

Veilig drinkwater hoort tot onze primaire levensbehoefte. Langdurige stilstand van water kan leiden tot bacteriegroei en afzetting van metalen. Slecht drinkwater kan gezondheidsklachten veroorzaken zoals  Legionellose, diarree of wondinfecties.

Inspectie Leefomgeving en Transport geeft daarom extra aandacht aan het veilig opstarten van drinkwaterinstallaties. Ze geeft ook instructies over het beheer van waterinstallaties tijdens de Corona-crisis.

Instructie

Ieder tappunt moet wekelijks gebruikt worden om de waterkwaliteit te kunnen borgen. Uw drinkwaterinstallaties is in de afgelopen periode waarschijnlijk anders gebruikt dan normaal. Het is daarom van belang uw tappunten goed te spoelen voordat ze in gebruik worden genomen. Voor kleine installaties, zoals bij woningen, volstaat het om de WC’s door te trekken en de kranen 2 minuten te spoelen.

Voor grotere installaties kan een spoelplan nodig zijn. Branchevereniging Techniek Nederland heeft hiervoor voorschriften gemaakt.

Slim automatiseren

Spoelen is bewerkelijk. In bijvoorbeeld verzorgingshuizen komt u ook in aanraking met kwetsbare bewoners. Het automatiseren van uw spoelprogramma kan veel tijd en kosten besparen. En, het is veel veiliger. Hydroscope beschikt met Watertotaalbeheer over nieuwe draadloze sensoren en spoelkleppen. Nieuwsgierig? Vraag een demo aan.

Aanmoediging

Als aanmoediging hebben wij u een zandloper gestuurd. De zandloper is ingesteld op 2 minuten en daarmee een handig hulpmiddel bij het spoelen.

Natuurlijk kunnen wij u ook ondersteunen of ontzorgen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten