18-02-2009

Beperkt legionellagevaar in de horeca

Recentelijk is in de media gewaarschuwd over het legionellagevaar in de horeca. Als onafhankelijk adviesbureau proberen we een reëel beeld te scheppen van de risico’s die onze klanten lopen.

Medewerker Hydroscope meet de temperatuur

Waterleidingbesluit

Op basis van de ervaringen na de legionella-uitbraak in Bovenkarspel in 1999 is in 2004 het Waterleidingbesluit aangepast. Niet elke locatie loopt hetzelfde risico. Er is daarom in het Waterleidingbesluit onderscheid gemaakt tussen prioritaire instellingen en zorgplicht. Onder prioritaire instellingen vallen:
• Ziekenhuisvoorzieningen
• Gebouwen met een logiesfunctie
• Opvangcentra voor asielzoekers
• Gebouwen met een celfunctie
• Badinrichtingen
• Kampeerterreinen
• Jachthavens.

Deze instelling moeten om reden van complexiteit van de installatie, kwetsbaarheid van de watergebruikers, omgevingstemperatuur, verbruikspatroon en het aantal aerosolvormige tappunten aan de strenge regels van het Waterleidingbesluit Hoofdstuk IIIC voldoen.

Voor de eigenaren van overige locaties met een collectieve drinkwaterinstallatie geldt een zorgplicht (Waterleidingbesluit art. 4 lid 1). Zij hebben de plicht deugdelijk leidingwater beschikbaar te stellen. Het uitvoeren van de op basis van de Woningwet gestelde bouwtechnische voorschriften (NEN 1006 en VEWIN-Werkbladen) is een randvoorwaarde bij een goede invulling van deze zorgplicht.

Horeca-ondernemingen zijn zorgplichtig. Onze ervaring is dat de meeste drinkwaterinstallaties in de horeca voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Wij hebben geen aanwijzingen dat deze doelgroep een verhoogt risico loopt op normoverschrijdingen van legionella in drinkwater.

Hydroscope geeft hoogwaardig advies met als doel onze klant te ontzorgen bij het realiseren en behouden van een veilige drinkwaterinstallatie. Het doel is niet om onze klanten op onnodig hoge kosten te jagen. We vragen een reële vergoeding voor de risicovermindering die ons advies met zich meebrengt. Niet onze inspanning telt, maar het resultaat. Ons advies is daarom bij horeca-ondernemingen beperkt tot een risicobeoordeling op basis van de bouwvoorschriften en een jaarlijkse monstername van de aerosolvormige tappunten (zoals spoelkranen). Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn aanvullende maatregelen nodig. Wij bevelen aan om alleen in zee te gaan met Kiwa erkende bedrijven voor het opstellen van risicoanalyses conform het Waterleidingbesluit 2004, hoofdstuk IIIC.

Recentelijk heeft de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een verkennend onderzoek gedaan naar legionellabeheersing. Ze heeft specifiek gelet op sierwaterwerken bij met name de Chinese horeca. De VWA controleurs zijn, voor zover dat in hun vermogen ligt, geen acuut risicovolle situaties tegengekomen, zodanig dat inschakeling van de Arbeidsinspectie noodzakelijk was.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten