15-03-2007

Koper-zilverionisatie toegestaan in tegen strijd hardnekkige legionella

Bestrijding van legionella en beheersing van leidingsystemen met koper-zilverionisatie is onder strikte voorwaarden toegestaan.

Laboratorium buisjes

Hoogste risicigroep

Staatssecretaris Van Geel van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft hierover op 20 februari een brief gestuurd naar belanghebbenden. In de brief staat de beleidsregel opgesteld. Gebruikers uit de hoogste risicogroep mogen volgens de beleidsregel betrouwbaar gebleken koper-zilverionisatie-apparatuur inzetten, waarbij de werking onder andere door een wateranalyseprogramma wordt bewaakt. De leveranciers van deze apparatuur hebben verheugd gereageerd op de officiële toelating. In bepaalde complexe waterleidingsystemen heeft koper-zilverionisatie bewezen een zeer effectieve oplossing te zijn.

Onduidelijkheid weggenomen door beleidsregel

Vorig jaar heeft het ministerie van VROM bekendgemaakt dat thermisch beheer de voorkeur heeft, maar dat fysische technieken als filtratie, UV-desinfectie en pasteurisatie ook mogen (lees meer hierover: WaterForum Online, 31 augustus 2006). De stap naar elektrochemische technieken zoals koper-zilverionisatie was toen nog te groot. De techniek maakt namelijk gebruik van koper- en zilverionen die in het water hun desinfecterende werking doen. De koperionen penetreren de celwand van de bacterie waardoor de zilverionen vrije baan hebben, in de kern kunnen doordringen en zo de bacterie doden. Door deze werking valt de techniek onder de Bestrijdingsmiddelenwet. Bij de leveranciers was de afgelopen maanden onduidelijkheid ontstaan over of ze hun techniek wel of niet mochten toepassen. Deze onduidelijkheid én de onderzoekservaringen van onder andere KIWA hebben geleid tot de nieuwe beleidsregel die strikte randvoorwaarden stelt aan de toepassing.

Bron: Nieuwsbrief Waterforum

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van VROM.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten