29-12-2020

Legionellapreventie in coronatijd

Legionellapreventie in coronatijd vraagt extra aandacht. Legionellapreventie is ook infectieziekte-preventie en wat we van de huidige situatie kunnen leren is dat preventie het allerbelangrijkst is om de gegeven situatie onder controle te houden.

Legionellabacteriën op een petrischaaltje

Verhoogd aantal patiënten

RTL Nieuws had een reportage over het hoge aantal legionellapatiënten in juli van dit jaar. Er waren in totaal 100 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, wat een hoger aantal was dan het aantal opgenomen coronapatiënten op dat moment. De GGD-en hebben moeite hebben om de bron van de opgelopen besmetting te vinden. Hierdoor blijft het moeilijk om te zeggen wat de oorzaak van dit hoge aantal besmettingen is geweest. Komt het doordat er leegstand van gebouwen is geweest door corona of wellicht het warme en vochtige weer van de maand juli? Zeker is dat de coronacrisis ervoor zorgt dat wij ons moeten aanpassen aan een voor ons allemaal nieuwe situatie. Dit geldt zeker ook in het geval van legionellapreventie. Legionellapreventie is ook infectieziekte-preventie en wat we van de huidige situatie kunnen leren is dat preventie het allerbelangrijkst is om de gegeven situatie onder controle te houden.

Verplichtingen vanuit wet- en regelgeving

Voor legionellapreventie zijn wettelijke verplichtingen opgesteld, die als basis de zorgplicht hebben: In de Drinkwaterwet is vastgelegd dat eigenaren van prioritaire en niet-prioritaire gebouwen met een collectieve drinkwaterinstallatie verantwoordelijk zijn voor een juiste invulling van de zorgplicht. Dit betekent dat het leidingwater (drinkwater en warm tapwater) van een deugdelijke kwaliteit dient te zijn, wat onder andere inhoudt dat er geen bacteriën in het water mogen zitten die de gestelde norm overschrijden.

NEN1006

Op een drinkwaterinstallatie gevuld met drinkwater is te allen tijde de NEN1006 van toepassing. Dit geldt ook in tijden van tijdelijke (deel)sluiting, zoals tijdens deze corona-crisis (maar denk ook aan vakantiesluitingen). De installatie moet bij voortduring voldoen aan deze eisen en daarom is beheer en onderhoud noodzakelijk. NEN1006 is uitgewerkt in de waterwerkbladen. In werkblad 1.4G worden alle eisen welke aan beheer worden gesteld opgesomd en de grondslagen genoemd waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen. Installaties moeten worden gebruikt in overeenstemming met de ontwerpcondities, waarbij het uitgangspunt is dat de leidinginhoud ten minste wekelijks wordt ververst. In werkblad 2.4 wordt de ingebruikname geregeld na reiniging en desinfectie, wat wellicht in deze tijd ook noodzakelijk kan zijn in relatie tot stilstand.

Beheer in coronatijd

Mocht u het beheer op locatie zelf uitvoeren blijf dit dan doen. Mocht uw BRL6010 adviseur dit doen overleg dan goed hoe een en ander op een veilige manier toch doorgang kan hebben. In verband met het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken zal er minder gebruik zijn van tappunten. Inventariseer welke tappunten niet meer gebruikt worden en zorg ervoor dat deze tappunten wekelijks gespoeld worden. Creëer daarbij gelijktijdigheid door meerdere tappunten gelijktijdig te openen. Enkel spoelen van tappunten zal alleen de midden kern van de leidinginhoud verversen, langs de buiswand zal stilstand plaats vinden. Mochten er meerdere bouwlagen zijn, zorg er dan voor dat de hoofdleidingen goed doorstroomd blijven. Dit kan door het spoelen goed over de verdiepingen te verdelen. Denk ook aan de keerklepcontroles die jaarlijks dienen te gebeuren en plan deze in goed overleg en conform de huidige corona-voorschriften in.

Monstername

En als laatste: voor prioritaire gebouwen dient de verplichte halfjaarlijkse monstername op legionella wel te worden voortgezet. Zeker in deze tijden van onregelmatig gebruik is het belangrijk om een en ander te blijven monitoren. Ook vanuit de overheid is er aandacht voor legionellapreventie in coronatijd, onder andere door informatie op de website van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten