23-02-2022

Kennisdocument Legionella in afvalwater

Hydroscope heeft al 20 jaar ervaring met legionellapreventie in drinkwater. Echter pas sinds een aantal jaar weten we dat legionella ook een probleem kan zijn in afvalwater. Er is nog veel onduidelijk hoe Legionella in afvalwaterzuiveringen groeit en zich naar de omgeving kan verspreiden.

Legionella waste water

Kennis Legionella in afvalwater samengevat

Vanaf het eerste moment dat Hydroscope in aanraking kwam met Legionella in afvalwater heeft ze haar kennis gedocumenteerd. Dit is dan ook allemaal in een een kennisdocument samengevat.

Samen tot beter inzichten komen

Het is een bewuste keuze om de opgebouwde kennis te delen en ook aan andere beschikbaar te stellen. Op voorgaande versies van het document hebben we veel reacties ontvangen. Deze proberen we zo goed mogelijk te verwerken. Telkens als we nieuwe informatie of inzichten krijgen, wordt het document bijgewerkt.

Inhoud kennisdocument

In het kennisdocument worden de volgende onderwerpen behandeld.

 • Casus Legionella in afvalwater
 • Wettelijk kader voor legionellapreventie
 • Groeifactoren voor Legionella
 • Legionellagroei in het zuiveringsproces
 • Verspreidingsroutes van Legionella
 • Kwetsbaarheid van de omgeving
 • Bemonstering en analyse
 • Aanpak risicobeoordeling
 • Brongerichte maatregelen
 • Voorkomen van verspreiding via de lucht
 • Voorkomen van verspreiding via het effluent

Kennisdocument ge-update

In de meest recente versie van het kennisdocument staan de belangrijkste processtappen op een afvalwaterzuivering beschreven. Hierin wordt uitgelegd hoe Legionella zich op een waterzuivering kan ontwikkelen, maar gedurende het zuiveringsproces ook weer in concentratie afneemt. Het document beschrijft ook in meer detail hoe een watermonster wordt geanalyseerd en welke methode het meest geschikt is voor een bepaalde waterstroom. Momenteel is een handreiking voor legionellapreventie op afvalwaterzuivering in ontwikkeling. Zodra deze handreiking wordt gepubliceerd, wordt de inhoud van het kennisdocument er verder op aangepast.

Bronvermelding

Het document is een samenvatting van onze opgedane kennis. Het is onderbouwd met literatuurverwijzingen en eigen data. Mocht je onderdelen uit het rapport willen gebruiken, vermeldt dan wel de bron.

Kennisdocument Legionella in afvalwater

Er is ook een Engelstalige versie van het document beschikbaar.

Natuurlijk kunnen wij u ook helpen met advies en bemonstering.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten