In Nederland is het drinkwater van uitstekende kwaliteit. Het wordt door de drinkwaterbedrijven op meer dan 150 parameters gecontroleerd. Binnen gebouwen kan desondanks kwaliteitsverlies optreden, bijvoorbeeld door de groei van bacteriën  zoals legionella, e-coli en streptococcen.

Regelmatig bemonsteren

Ook kan waterbehandeling of oxidatie van leidingen leiden tot een veranderde chemische samenstelling van het water. Wanneer u uw water regelmatig bemonstert, voorkomt u gezondheidsrisico’s en smaakklachten.

Bemonstering door ervaren adviseurs

Hydroscope: bemonsteringHydroscope neemt jaarlijks 20.000 watermonsters voor zowel eenvoudige hardheidsmetingen als uitgebreide meetprogramma’s. De meeste monsternemingen zijn wettelijk verplicht en grotendeels vastgelegd in de Drinkwaterregeling. Hydroscope beschikt over 25 ervaren adviseurs die dagelijks watermonsters nemen. We komen niet onaangekondigd op bezoek. Onze monsternemer maakt zelf met u een afspraak op het tijdstip dat het u het beste schikt.