Kwalitatief betrouwbaar zwemwater is een absolute noodzaak voor elk zwembad. De wet stelt minimumeisen aan de kwaliteit van het Nederlandse zwemwater, zowel van het oppervlaktewater als van het water in zwembaden.

Wettelijke verplichtingen aan zwembadwater

Hydroscope: onderzoek zwembadwaterU bent verplicht uw zwembadwater maandelijks door een laboratorium te laten onderzoeken en halfjaarlijks moet uw zwembadwater onderzocht worden op de aanwezigheid van legionellabacteriën. Hydroscope kan maandelijks monsters nemen van uw zwembadwater, deze laten analyseren en de resultaten aan u rapporteren.