Drinkwater behoort tot een van onze eerste levensbehoeften. Het is daarom zaak dat er in uw gebouw gezond drinkwater beschikbaar is. Gebrekkige drinkwaterinstallaties kunnen grote problemen veroorzaken.

NEN 1006 eisen aan drinkwaterinstallaties

Bij ondeugdelijke drinkwaterinstallaties kan er bacteriegroei optreden, bijvoorbeeld; legionella, E-coli, pseudomonas en streptococcen. Tevens kunnen er verontreinigingen vanuit aangesloten apparatuur in uw drinkwaterinstallatie terecht komen. Richtlijnen, zoals de NEN 1006, en Waterwerkbladen, welke voorschriften voor leidingwaterinstallaties bevatten, zijn opgesteld om drinkwaterproblemen te voorkomen.

Ontwerp en controle van drinkwaterinstallaties

Hydroscope: Drukverhoger in een drinkwaterinstallatieHydroscope ondersteunt u bij het ontwerpen en controleren van uw drinkwaterinstallatie. We stellen CAD-tekeningen, toestellenlijsten en bestekverslagen op. Eveneens voeren we bouwtoezicht en opleverinspecties uit. Onze adviseurs hebben veel ervaring in het toepassen van drukverhogers, buffers, behandelingsapparatuur, warmwaterbereiders en gebouwautomatisering. Ook kunnen we u helpen bij het selecteren van een leverancier. 

Beheerplan voor drinkwaterinstallaties

Drinkwaterbeheer is tijd- en kostenintensief. Hydroscope heeft een praktisch beheerplan ontwikkeld (conform waterwerkblad 1.4G en ISSO 55.5) om de beheerkosten te minimaliseren. Zo wordt er een optimum gezocht tussen installatie-aanpassingen en beheer en tussen handmatig en gedigitaliseerd beheer. Hydroscope levert een uitgekiende planning op die is voorzien van praktische logbladen en controlelijsten.