Koeltoreninstallaties vormen een bron voor de groei van schadelijke bacteriën, zoals legionella. Dit vanwege de ideale watertemperatuur en de aanwezigheid van damp rondom koeltorens. Wanneer u een risicobeoordeling laat uitvoeren, dragen wij er zorg voor dat uw gebouw optimaal beschermd wordt tegen besmetting.  

Wettelijke verplichtingen voor koeltorens

Hydroscope: eisen aan koeltorenKoeltorens vallen onder de Arbowet en het Activiteitenbesluit. U, als eigenaar  van een waterinstallatie, bent verplicht om doeltreffende maatregelen te nemen tegen blootstelling aan legionellabacteriën. Het Arbo-Informatieblad AI32 en ISSO 55.3 schrijven u een risicoanalyse en beheersplan voor. Een goede risicobeoordeling van een open (circulerende of natte) koeltoren is absoluut noodzakelijk. Hydroscope fungeert als intermediair tussen u en bijvoorbeeld de arbeidsinspectie, gemeente of leverancier. Hydroscope beschikt over de modernste analysetechnieken, zoals de qPCR-methode. Een snelle analyse kan het verschil maken tussen het sluiten en het in bedrijf houden van een koeltoren. Onze ervaring staat garant voor de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs.