Jaarlijks worden honderden mensen het slachttoffer van legionella. Bij maar liefst 23 procent van de installaties komt Hydroscope tijdens de eerste controle legionella  tegen. Wij adviseren ruim 800 klanten succesvol in de strijd tegen legionella.

Legionellapreventie in vier stappen

Hydroscope ziet het uitvoeren van een legionellarisicoanalyse niet als een op zichzelf staand doel, maar als een eerste stap in legionellapreventie. Om maximaal resultaat te behalen hebben wij een uniek vierstappenplan ontwikkeld. Na het uitvoeren van de risicoanalyse (stap één) wordt een praktijkgericht beheersplan geïmplementeerd (stap twee).  Tijdens onze periodieke controle (stap drie) vindt controle van uw installatie en logboeken plaats. Uw adviseur neemt dan direct een aantal watermonsters. Blijkt uit herhaaldelijke controles dat uw installatie legionellavrij is, dan ontvangt u een legionellaveiligheidsverklaring (stap vier).

Hydroscope: legionellapreventie in vier stappen

 

Grondige aanpak voor legionellapreventie volgens BRL 6010

Tijdens het opstellen van de legionellarisicoanalyse en het legionellabeheersplan gaat uw adviseur grondig te werk. Uw installatie wordt van watermeter tot kraan gecontroleerd. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op:

  • hotspots;
  • leidingdiameters;
  • materiaalgebruik;
  • verbruikspatroon van drinkwater;
  • dode leidingdelen;
  • biofilm met oog op legionellapreventie;
  • omgevingstemperatuur.

De risicoanalyse wordt niet vanaf een tekening uitgevoerd, maar uw adviseur komt zelf de installatie beoordelen. Slecht bereikbare locaties, zoals verlaagde plafonds, kruipruimten en leidingschachten worden hierbij niet vermeden. Hydroscope beschikt zelfs over een warmtebeeldcamera om leidingen in vloeren en wanden op te kunnen sporen. De bevindingen worden in een overzichtelijke rapportage verwerkt. Bij het opstellen van het beheersplan wordt nagedacht over kostenminimalisatie. Zo worden er afwegingen gemaakt tussen handmatig beheer of automatisering en tussen eenmalige aanpassingen of beheer. Al spreekt de risicoanalyse voor zich, hij wordt door uw adviseur altijd met een goede uitleg aan u overgedragen. Het werk van uw adviseur houdt hiermee niet op. Hij zal u begeleiden totdat u zeker bent gesteld van een  legionellavrije installatie, waarna hij nog steeds, middels een periodieke controle, vinger aan de pols blijft houden.

Nieuwste technieken voor legionellapreventie

Hydroscope: legionellapreventie op het laboratoriumOm een legionellavrije installatie te realiseren, kijken we niet alleen naar het installatieontwerp. Eveneens gebruiken we de nieuwste technieken zoals koper-zilver ionisatie, ultrafiltratie en pasteurisatie. Hierbij gebruiken wij het Drinkwaterbesluit als leidraad. Ook hebben we aandacht voor het kostenaspect en passen we daar waar mogelijk automatisering toe.
Hydroscope is, voor legionellapreventie, één van de weinige echt onafhankelijke adviesbureau’s van Nederland.  Hydroscope is BRL6010-gecertificeerd en levert geen apparatuur en voert geen reinigingen uit. Al onze medewerkers beschikken over ruime ervaring en een hoog opleidingsniveau. Ze worden door onze adviseurs met een 8,0 beoordeeld en geprezen om hun vakkundigheid.