Drinkwaterinstallatie

Als eigenaar van een drinkwaterinstallatie heeft u te maken met een complexe regelgeving. De regelgeving is in 2011, met de komst van het Drinkwaterbesluit aangepast, maar zeker niet vereenvoudigd. Dit artikel beschrijft in hoofdlijnen de opbouw van de regelgeving.

Structuur

 

 

Drinkwaterwet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwbesluit

 

Drinkwaterbesluit

 

Aansluitvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drinkwaterregeling

 

NEN 1006

 

Regeling legionellapreventie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterwerkbladen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 17025

 

BRL 6000-8

 

BRL 6010

 

BRL-K14010

Certificering

Monsterneming
en analyse

 

Installatie en
onderhoud

 

Advies

 

Alternatieve
technieken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSO 55.5

 

ISSO 55.1 en 55.2

 

ISSO 55.4

Praktijkrichtlijnen

 

 

 

 

 

 

Waterkwaliteit

 

Installatieontwerp

 

Legionellapreventie

 

De Drinkwaterwet en het onderliggende Drinkwaterbesluit zijn veruit het belangrijkst. Ook het Bouwbesluit en de aansluitvoorwaarden van het Waterleidingbedrijf spelen een rol. Zowel het Bouwbesluit, Drinkwaterbesluit als de aansluitvoorwaarden stellen dat een drinkwaterinstallatie conform de NEN-1006-eisen ontworpen, aangelegd en gerepareerd moet worden.

Drinkwaterinstallatie en waterkwaliteit

Als eigenaar van een drinkwaterinstallatie moet u deugdelijk drinkwater beschikbaar stellen. Als u grote hoeveelheden drink- of warm tapwater beschikbaar stelt, danwel drinkwater behandeld, moet u al snel een meetprogramma uitvoeren. Het water moet dus, conform de Drinkwaterregeling, periodiek op kwaliteit bemonsterd worden. De bemonstering en analyse moeten door een geaccrediteerd laboratorium uitgevoerd worden. Het laboratorium moet hiervoor aan ISO 17025 voldoen.

Ontwerp en beheer van drinkwaterinstallaties

Een drinkwaterinstallatie moet conform NEN 1006 aangelegd worden. NEN 1006 is een beschrijving in hoofdlijnen. De details zijn uitgewerkt in de Waterwerkbladen. Waterwerkblad 1.4G beschrijft het periodiek beheer dat u moet uitvoeren. Het beheer van drinkwaterinstallaties staat praktisch beschreven in ISSO 55.5.

Legionellapreventie in drinkwaterinstallaties

Hydroscope: watermonster nemen van een drinkwaterinstallatieHet Drinkwaterbesluit beschrijft dat prioritaire instellingen een legionellarisicoanalyse uit moet laten voeren door een BRL-6010-gecertificeerd adviesbureau. Als uw installatie niet tot deze groep behoord, bent u zorgplichtig om deugdelijk drinkwater beschikbaar te stellen. De Regeling Legionellapreventie beschrijft in detail waaraan zo'n analyse moet voldoen. ISSO 55.1 is een praktische richtlijn voor het uitvoeren van een legionellarisicoanalyse bij prioritaire instellingen. ISSO 55.2 beschrijft dit voor installaties waaraan een zorgplicht verbonden is.
Steeds vaker worden alternatieve technieken toegepast in de strijd tegen legionellagroei. Het Drinkwaterbesluit beschrijft de volgorde waarin dit toegepast mag worden. De technieken mogen alleen toegepast worden als ze gecertificeerd zijn conform BRL-K14010. ISSO 55.4 beschrijft alle alternatieve technieken en hun toepassingsgebied.