20-06-2008

2/3 minder besmettingen

Hydroscope bezoekt jaarlijks meer dan 3.000 klanten en neemt zo’n 15.000 legionellamonsters. We hebben dus een goed beeld van het aantal legionellaconstateringen in drinkwaterinstallaties.

Medewerker Hydroscope voert spoelwerkzaamheden uit aan een douche

Unieke aanpak

Zo bleek, van de bijna 200 nieuwe klanten die we in 2007 bezocht hebben, 23% van de installaties besmet te zijn. Dit komt redelijk overeen met de constateringen van VROM-Inspectie. Over 2005 en 2006 heeft 18,5% van de prioritaire instellingen een melding gedaan van normoverschrijding (Evaluatie legionellapreventie Waterleidingwet; RIVM; 2007).

Hydroscope hanteert met haar vier stappenplan al jaren een unieke aanpak. Ons advies wordt pas waardevol wanneer het opgevolgd wordt. Met het vier stappenplan waarborgen we een goede opvolging en erkennen deze door het uitgeven van een legionellaveiligheidsverklaring. Dat deze aanpak werkt blijkt. In 2007 was bij de klanten met deze verklaring slechts in 8% van de gevallen een normoverschrijding geconstateerd. 2/3 minder besmettingen dus!

Het aantal leidingwaterinstallaties met legionellabacteriën neemt in Nederland niet duidelijk af. Daardoor is nog geen effect vast te stellen van het beleid ter preventie van Legionella in leidingwaterinstallaties (Evaluatie legionellapreventie Waterleidingwet; RIVM; 2007). Hydroscope laat zien dat het wel kan binnen de huidige wet- en regelgeving.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten