01-06-2012

40% van de nieuwbouwinstallaties voldoet niet aan de eisen

De werkgroep Infectiepreventie heeft voor ziekenhuizen, en verpleeghuizen, tandartspraktijken, jeugdgezondheidszorg e.d. richtlijnen opgesteld voor infectiepreventie. Drinkwaterhygiëne is in veel van deze richtlijnen een onderwerp. Met behulp van deze richtlijnen en het inhuren van een adviseur bij Hydroscope voorkomt deze problemen.

 

 

Medewerker Hydroscope neemt een zwembadwatermonster

Inspecties

Jaarlijks voeren ILenT en de drinkwaterbedrijven inspecties uit op drinkwaterinstallaties. In 2010 bleek ruim 40% van de nieuwbouwinstallaties niet aan de wettelijke eisen te voldoen (bron RIVM). Er gaat dus nog veel mis bij het ontwerpen en aanleggen van installaties.

Ervaring Hydroscope

Als adviesbureau herkennen we het beeld. Juist bij nieuwbouwinstallaties worden veel fouten gemaakt. Steeds meer gebouwen beschikken over vloerverwarming. Doordat de koudwaterleiding langs de vloerverwarming wordt gelegd, vindt er ongewenste opwarming plaats. Tevens worden koud- en warmwaterleidingen nog steeds in dezelfde schachten aangelegd.  Regelmatig worden leidingen overgedimensioneerd en wordt er in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met voldoende waterverbruikende tappunten aan de uiteinden van het leidingnet.

Juiste aanpak

Het vroegtijdig inschakelen van één van onze adviseurs kan een groot aantal problemen voorkomen. Zo kan Hydroscope voor u het bestek en de tekeningen beoordelen. Door tijdens de bouw diverse controles uit te laten voeren, kunnen kostbare constructiefouten voorkomen worden. Hydroscope kan ook een opleverinspectie uitvoeren. Zo weet u zeker dat de installatie goed door de installateur wordt overgedragen.

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten