15-06-2011

49% voldoet niet aan de legionella-eisen

In 2010 bleek slechts 51% te voldoen aan de eisen voor legionellapreventie.

Legionellabacteriën op een petrischaaltje

Regels naleven

Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2009. Toen voldeet 48% aan de eisen. Per doelgroep zijn er grote veschillen waar te nemen (varierend van 28 tot 83%). Tevens heeft VROM-Inspectie 17 proces verbalen opgesteld.

VROM-Inspectie is vorig jaar gestart met het lik-op-stuk-beleid. Zo is er een reclamecampagne opgestart en met verschillende brancheorganisaties gesproken. VROM-Inspectie verwacht dan ook dat steeds meer bedrijven de regels zullen gaan naleven. Met de komst van het nieuwe Drinkwaterbesluit is het mogelijk om overtredingen als economisch delict aan te merken.

Bron: Brief aan Tweede Kamer Nr. 194, 20 mei 2011

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten