15-03-2020

Bewaken waterkwaliteit tijdens Corona-uitbraak

Hydroscope neemt net als de rest van Nederland maatregelen tegen Corona. We volgen de adviezen van het RIVM en de overheid op. Binnen deze kaders doen we er alles aan om het drinkwater veilig te houden. De drinkwatervoorziening behoort immers tot de vitale processen.

Laboratorium buisjes

Geen Corona-verspreiding via het drinkwater

Corona kan niet in drinkwater overleven. U hoeft zich geen zorgen te maken dat u een Corona-besmetting via drinkwater kunt oplopen.

Waarborgen waterkwaliteit blijft belangrijk

Inspectie Leefomgeving en Transport verstrekt informatie over Legionellapreventie tijdens de Coronacrisis.

Veel klanten voeren bijvoorbeeld spoel- en temperatuurwerkzaamheden uit om legionellagroei te voorkomen. Blijf dit, voor zover veilig, vooral doen. Ook Hydroscope zal de noodzakelijke werkzaamheden voortzetten. Wij kunnen ook ondersteunen met spoelwerkzaamheden indien uw installatie tijdelijk niet wordt gebruikt.

Tijdens een eventuele gehele lock-down, waar alleen de vitale processen doorgang vinden, blijven we beschikbaar voor calamiteiten. Zo kunt u op ons blijven rekenen bij legionellanormoverschrijdingen of leveringsonderbrekingen. Ook blijven we beschikbaar voor leegstandbeheer zodat de drinkwaterkwaliteit geborgd blijft. Wij kunnen u voorzien van een actieplan voor het opnieuw in gebruik nemen van uw installatie. Hydroscope beschikt over een ruime voorraad filterdouchekoppen.

Corona-patiënten extra kwetsbaar

Herstellende patiënten kunnen extra kwetsbaar zijn voor nieuwe longinfecties. Zorg dat patiënten geen Legionellose oplopen. Spoel de douche wekelijks door en plaats eventueel een filterdouchekop.

Voorzorgsmaatregelen tijdens ons bezoek

Hygiëne is altijd al een belangrijk onderdeel van ons werk. De overheid en brancheorganisaties hebben voor nu het protocol ‘Samen veilig doorwerken‘ opgezet. Hydroscope houdt zich hieraan. Een groot deel van ons werk wordt aan technische installaties verricht zonder dat menselijk contact nodig is. Bij een deel van ons werk komen wij wel in de buurt van mensen. Wij houden daarbij anderhalve meter afstand en schudden geen handen.

Begrip voor aanvullende voorschriften

Mocht u aanvullende voorschriften hebben ingesteld, volgen we dit op. Wanneer u ons bezoek uitstelt respecteren we dit.

Maatschappelijke initiatieven

Wij zijn enorm trots op onze medewerkers. Dagelijks komen er ideeën binnen om klanten zoals ziekenhuizen en zorginstellingen bij te staan. Zo is onze voorraad mondkapjes aan een ziekenhuis geschonken. Er zijn medewerkers bereid om met de technische dienst van klanten mee te draaien als er personeel bij klanten uitvalt. Heeft u hulp nodig, neem gerust contact op.

Onderzoek Corona in rioolwater

In ontlasting van mensen die met Corona besmet zijn kan DNA-materiaal van Corona zitten. Er zijn geen aanwijzingen dat Corona zich in rioolwater kan ontwikkelen. Rioolwater is geen belangrijke verspreidingsroute voor Corona. Onderzoek naar de aanwezigheid van DNA-materiaal in rioolwater kan wel helpen om de ontwikkeling van Corona onder de bevolking te monitoren. Hydroscope heeft afgelopen periode verschillende monsters genomen die door KWR op Corona zijn getest. We zijn trots dat we een bijdrage aan dit onderzoek mogen leveren.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten