28-08-2009

Chloor in drinkwater

Chloor toevoegen aan drinkwater of niet? Hoogleraar Gezondheidstechniek Annelies van Bronswijk van de TU Eindhoven pleit voor het toevoegen van chloor aan drinkwater om legionellaontwikkeling te voorkomen.

Medewerker Hydroscope meet de temperatuur

Wat vindt Hydroscope daarvan?

In Nederland, en ook in de rest van Europa, zijn er eisen gesteld aan het ontwerp en beheer van drinkwaterinstallaties. De ontwerprichtlijnen zijn er mede op gericht de ontwikkeling van legionella te voorkomen. Door voldoende en volledige doorstroming van de installatie wordt opwarming van de drinkwater tegengegaan (thermisch beheer). Wij ervaren dat het voldoen aan de ontwerprichtlijnen meestal afdoende is om legionellaontwikkeling te voorkomen. Dit blijkt ook uit onze resultaten. Bij ons eerste bezoek registreren we ongeveer bij 23% een normoverschrijding. Na een goede opvolging van ons advies wordt nog maar bij 8% een normoverschrijding geconstateerd.

Slechts in een beperkt aantal gevallen zijn er aanvullende maatregelen nodig. Hier is de ladder van VROM voor opgesteld. Als thermisch beheer niet afdoende is kunnen technieken als UV-desinfectie en in een later stadium anadische oxidatie of koper-zilver-ionisatie toegepast worden. Chloordosering kan voor dit soort gevallen mogelijk ook uitkomst bieden.  Om hier een goed oordeel over te kunnen geven, zal nader onderzoek gedaan moeten worden. Preventief chloor doseren is wat Hydroscope betreft geen oplossing. Het maskeert slechte installaties en brengt mogelijk onnodige  gezondheidsrisico’s met zich mee.

Er wordt in toenemende mate gepleit om een onderscheid te maken tussen gevaarlijke en minder gevaarlijke legionellasoorten. Als een minder gevaarlijke legionellasoort zich in een drinkwaterinstallatie kan ontwikkelen, kan een gevaarlijke soort dit ook.  Daarom moet er wat Hydroscope betreft in bemonstering geen onderscheid gemaakt worden tussen de soorten. Het aantreffen van een normoverschrijding van legionella  moet aanleiding zijn de installatie nog eens goed te beoordelen. Als het gaat om het melden van legionella en het ontsmetten moet de gevaarlijke soort wel extra aandacht krijgen.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten