13-11-2023

Controleur Wilma Schrauwen inspecteert drinkwaterveiligheid

Wilma Schrauwen, tot enkele jaren geleden werkzaam als adviseur bij Hydroscope, is controleur bij Evides Waterbedrijf. Wij spraken haar in het prachtig gelegen pompstation in Huijbergen. Ze vertelt hoe haar dag als controleur eruitziet, waarom haar werk zo belangrijk is, in welke mate ze samenwerkt met adviesbureaus zoals Hydroscope en ter afsluiting geeft ze 3 tips voor klanten.

Planning afhankelijk van toerisme

Haar werkgebied omvat Tholen, Brabantse Wal, Schouwen-Duivenland, tot aan Renesse en Noord-Beveland. Op basis van een planning bezoekt ze bedrijven om te toetsen of zij voldoen aan de wet- en regelgeving rondom drinkwaterveiligheid. Deze planning is behoorlijk uitdagend. Wilma: “Vanaf juni krijgt het toerisme hier de overhand en dan is een controlebezoek aan bedrijven niet altijd praktisch. Het is niet te doen om half juli een winkel in het centrum van Renesse te bezoeken. Je wilt namelijk ook iets kunnen toelichten indien nodig.” Hoe de controle eruitziet, is onder meer afhankelijk van de indeling in risicoklassen. Hoe hoger de risico-indeling, hoe vaker en uitgebreider een controle plaatsvindt. “Bedrijven in de petrochemische industrie of veehouderij kennen een hoge risicoklasse. Vanuit zorgplicht vindt hier daarom één keer in de drie of zes jaar een controle plaats. Winkels hebben vaak alleen maar een watertappunt en brandslanghaspel, dus deze worden ingedeeld in een lage risicoklasse en zijn slechts een keer in de negen jaar aan de beurt,” aldus Wilma.

Zorgplicht en prioritaire controles

Haar werk bestaat uit twee soorten controles, namelijk de inspecties vanuit zorgplicht en de prioritaire controles. Bij een inspectie vanuit zorgplicht wordt gecontroleerd of de drinkwaterinstallatie na de watermeter voldoet aan de NEN 1006 en of de juiste toestelbeveiligingen zijn toegepast. Dit zijn de wettelijke controles vanuit het waterbedrijf om ervoor te zorgen dat drinkwater veilig blijft. Daarnaast vinden er ook prioritaire controles plaats. Deze inspectie geldt voor bedrijven waar vanuit overheidsverplichting een risicoanalyse en legionellabeheersplan moeten liggen. Deze bedrijven, denk aan jachthavens en campings, moeten naast de technische plichten ook de administratie rondom waterkwaliteit op orde hebben. Wilma: “Deze controles nemen doorgaans meer tijd in beslag. We nemen de administratie door en hieruit moet blijken of de beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Worden de monsters genomen? Hoe waren de resultaten? Zijn de keerkleppen gecontroleerd en hoe ziet de data van temperatuurmetingen eruit?”

Drinkwaterveiligheid ontzettend belangrijk

Wanneer blijkt dat er gebreken zijn, dan wordt er op basis van het risico bepaald wat de vervolgstappen zijn. Er wordt gewerkt met een matrix waarin de gecontroleerde zaken worden ingedeeld in beperkt risico, verhoogd risico en sterk verhoogd risico. Beperkt risico betekent dat er bijvoorbeeld een tekening van de installatie ontbreekt; dit heeft geen direct effect op de veiligheid. Wanneer er geen risicoanalyse is opgesteld, of er zijn geen temperatuurmetingen gedaan, dan is er sprake van een verhoogd risico. Maar als er monsters zijn genomen met overschrijdingen en er is vervolgens niks mee gedaan, dan is er zeker sprake van
een sterk verhoogd risico. In dat geval wordt het dossier direct overgedragen aan de ILT, Inspectie Leefomgeving & Transport. ij zullen vervolgens handhavend optreden. “Dat is niet voor niks, want binnen deze categorie is er ook sprake van een sterk verhoogd risico voor de gebruikers. En dat brengt de veiligheid en gezondheid in gevaar. Drinkwaterveiligheid is ontzettend belangrijk,” aldus Wilma. Dit gebeurt overigens niet altijd bewust. Vaak is er ook sprake van onwetendheid. Als controleur blijft Wilma nauw in contact met de ILT om nuances in een case aan te brengen wanneer hier sprake van is. Indien nodig helpt Wilma haar klanten op weg om de juiste dingen te doen.

Samenwerken met adviesbureaus zoals Hydroscope

Als controleur is het ontzettend belangrijk om met adviesbureaus zoals Hydroscope samen te werken. Als een adviseur een grote afwijking vindt in de installatie die risicovol is, dan vindt er vaak overleg plaats met de controleur van het drinkwaterbedrijf. Samen wordt dan afstemming gezocht in de te nemen stappen met als doel het risico zo snel mogelijk te beperken. Ook de ILT kan hierbij worden ingeschakeld. Wilma: “Deze samenwerking is belangrijk, omdat een adviseur de klant enkel mag adviseren en verwijzen naar de komst van de controleur. Het doel is echter hetzelfde: een veilige drinkwaterinstallatie voor iedere gebruiker.”

Drie tips voor klanten

1. WEES VOORBEREID

Aankondigingsbrief ontvangen? Wees dan voorbereid op het bezoek van de controleur. Is de administratie op orde? Denk aan de rapporten van de monsternames en de keerklepcontroles. Zorg ervoor dat alles klaarligt zodat de controleur aan het werk kan. Wanneer u werkt met een digitaal systeem, is dan voor de controleur inzichtelijk wat de status van de drinkwaterinstallatie is? Met een digitaal systeem is vaak in één overzicht te zien welke acties moeten worden gedaan, welke zijn uitgevoerd, en of er alarmeringen zijn. Dit werkt efficiënt voor klant en controleur.

2. ZORG VOOR BEGELEIDING

Het is voor zowel klant als controleur fijn als er wordt gezorgd voor begeleiding tijdens de inspectie. Dit kan bijvoorbeeld iemand van de technische dienst zijn, die precies weet hoe de drinkwaterinstallatie is opgebouwd en waar de tappunten en toestellen zich bevinden. Dit werkt snel en efficiënt, en de controleur kan indien nodig direct mogelijke manco’s toelichten.

3. BEWUST VAN WATERVEILIGHEID

De gevolgen van onveilig drinkwater op de gezondheid zijn groot. Veilig water is ontzettend belangrijk. Wees bewust van de noodzaak van een veilige drinkwaterinstallatie.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten