24-11-2012

Effectiviteit beheerstechnieken

Het RIVM heeft een rapport uitgebracht over de effectiviteit van legionellabeheerstechnieken

 

 

Medewerker beoordeelt een BA terugstroombeveiliging.

Breed beeld

Het rapport beschrijft 15 beheerstechnieken voor legionellapreventie, variërend van spoelen tot ozon. Het rapport is voornamelijk op literatuurstudie gebaseerd, maar er zijn ook enkele publieke en private partijen ondervraagd. Point-of-use-toepassing van filters wordt als effectief beschouwd, mits de filters regelmatig gereinigd en vervangen worden. Ook koper/zilver-ionistatie blijkt een effectieve techniek te zijn, mits de ionconcentratie in het water voldoende hoog is. Uit literatuurstudie blijkt dat thermisch beheer toch nog vaak kan leiden tot legionellagroei.

Uitvoering van beheer

De effectiviteit van de beheerstechniek hangt in hoge mate af van de juiste uitvoering van het beheer. Het moet op de juiste wijze uitgevoerd worden, er moet goede controle zijn en het onderhoud moet goed en tijdig uitgevoerd worden. Handmatig thermisch beheer vergt relatief veel inspanning, waarmee de kans op onjuist uitvoeren toeneemt. Het rapport benadrukt tevens het belang voldoende kennis over beheer bij de juridische eigenaar van de drinkwaterinstallatie.

Vervolgonderzoek

Het RIVM stuurt aan op vervolgonderzoek. Ze wil meer weten over het effect van verschillende variabelen, zoals Ph, waterhardheid of leidingmateriaal op de effectiviteit van de beheerstechnieken.

Ervaring Hydroscope

Hydroscope houdt een database bij van 3.500 installaties waar zij advies uitbrengt. Hierin worden alle resultaten van legionellamonsters, de technische status van de drinkwaterinstallatie en de toegepaste beheerstechniek bijgehouden. Daarnaast heeft Hydroscope een interne werkgroep opgericht die gezamenlijk kennis opbouwt over beheerstechnieken en objectief naar installaties kijkt die regelmatig normoverschrijdingen vertonen. Hydroscope zal contact met het RIVM opnemen en haar hulp aanbieden.

 

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten