21-12-2021

Kennisdossier Legionella in de energietransitie

Hydroscope actief bijgedragen aan het nieuwe kennisdossier Legionella in de energietransitie van TKI Urban Energy.

Spoelen douche

Waarom dit kennisdossier?

De TKI Urban Energy heeft van verschillende bedrijven en organisaties uit haar netwerk de behoefte vernomen om een eenvoudig overzicht te maken van voor de energietransitie in de gebouwde omgeving relevante zaken over Legionella, legionellaregelgeving, innovaties voor veilig warmtapwater en de veelvoorkomende discussiepunten over de regelgeving. Met dit kennisdossier wil de TKI Urban Energy kennis verzamelen om de uitvoerders van de warmtetransitie en de uitvoerders van de legionellaregelgeving dichter bij elkaar te brengen. De doelgroep van dit kennisdossier bestaat daarom uit innovators, fabrikanten, systeemontwerpers, installateurs en (lokale en nationale) beleidsmakers uit zowel de energie- als watersector. De TKI Urban Energy zet zich in voor een betere samenwerking tussen deze partijen om ervoor te zorgen dat de energietransitie op een duurzame, verantwoorde en veilige manier verloopt.

Meer informatie leest u in het volledige kennisdossier en de managementsamenvatting van het kennisdossier.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten