13-01-2023

Meer legionellosepatiënten door klimaatverandering en risicobronnen

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celcius. Wanneer het water als nevel in de lucht komt, bijvoorbeeld van douches, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. De meeste mensen worden bij inademing niet ziek, maar soms veroorzaakt de legionellabacterie ernstige klachten, zoals een longontsteking. Dit heet ook wel veteranenziekte of legionellalongontsteking. De laatste jaren zien we een toename van het aantal legionellosepatiënten.

Stijging aantal legionellabesmettingen

Het RIVM registreert alle legionellosepatiënten en voert ook brononderzoek uit. Jaarlijks publiceert ze haar statistieken. De statistieken komen overeen met de trends die Hydroscope waarneemt. Het aantal meldingen van legionellabesmettingen is sinds 2021 sterk toegenomen. In dat jaar zijn in totaal 658 patiënten geregistreerd. Dit is een stijging van maar liefst 41% ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens het RIVM ligt de oorzaak in de klimaatverandering, maar ook bubbelbaden en apneu-apparaten blijken risicovol.

Nagenoeg alleen Legionella pneumophila

De meeste mensen worden ziek van Legionella pneumophila. Bij 91% van de patiënten is Legionella pneumophila serogroep 1 aangetroffen. Legionella non-pneumophila is slechts bij 5% van de patiënten aangetroffen. Bij het grootste gedeelte daarvan is Legionella longbeachae aangetroffen, een soort die vooral in potgrond aanwezig is. De kans dat een patiënt ziek wordt van Legionella non-pneumophila in drinkwater is dus heel erg klein.

Privé jacuzzi’s een nieuwe zorg

In de zomervakantie neemt het aantal legionella-besmettingen doorgaans sterk toe. Het warme weer en de regen zijn daarvoor de belangrijkste redenen. Vakantiegangers kunnen in het buitenland een legionellabesmetting oplopen, maar ook bij thuiskomst. Kranen zijn langere tijd niet gebruikt waardoor water stil is komen te staan. Bovendien stijgt de temperatuur van water in deze periode snel. Een steeds vaker voorkomende risicobron is de jacuzzi of het bubbelbad. Meerdere patiënten zijn hierdoor besmet geraakt. Het huren van een vakantiewoning met jacuzzi is een trend. Daarnaast kopen steeds meer mensen privé een jacuzzi; 21 van de 658 patiënten beschikten over een privé jacuzzi. Niet goed onderhouden jacuzzi’s kunnen een bron zijn van legionellagroei.

Apneu apparatuur

Twintig patiënten gebruikten een CPAP-apparaat met een waterreservoir. Het niet goed schoonhouden van dit reservoir kan leiden tot legionellaontwikkeling. Mensen met een longaandoening zijn daarbij gevoeliger voor een legionellabesmetting.

Afvalwaterzuiveringen

In juli 2021 is een piek in legionellapatiënten waargenomen. In die periode is op drie afvalwaterzuiveringen legionella geconstateerd. Er was onvoldoende materiaal beschikbaar om tot een sluitende match te komen.

Twee uitbraken

In 2021 zijn twee uitbraken geweest. Eén in Schijndel waar zeker 17 mensen besmet zijn geraakt. Er kon geen volledige match worden gemaakt met een bron. In Amsterdam zijn 19 mensen in korte tijd ziek geworden. De vermoedelijke bron is een koeltoren geweest. Door snel handelen van de leverancier is vermoedelijk een grotere uitbraak voorkomen.

Ontwikkelingen bij Hydroscope

Sinds de legionella-uitbraak in Bovenkarspel in 1999 gaat er veel aandacht uit naar legionellapreventie in drinkwater. Dit is en blijft belangrijk. Echter steeds vaker wordt duidelijk dat ook andere bronnen meer aandacht verdienen. De meeste grote internationale uitbraken zijn vanuit koeltorens. Hydroscope voert daarom steeds meer risicoanalyses uit bij waterzuiveringen, koeltorens, badinrichtingen en proceswaterinstallaties. Ons doel is om legionellosepatiënten te voorkomen. Hydroscope beschikt over meerdere deskundigen die klanten bij kunnen staan bij een legionella-uitbraak.

Steun Stichting Veteranenziekte

Stichting Veteranenziekte verricht belangrijk werk. Patiënten delen ervaringen met elkaar uit. De stichting geeft veel voorlichting over legionella. Hydroscope draagt de stichting een warm hart toe en is al jaren een begunstiger.

Het rapport van RIVM is terug te lezen op:

Annual report Surveillance of COVID-19, influenza and other respiratory infections in the Netherlands: winter 2021/2022 | RIVM

 

Bron: RIVM

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten