27-06-2023

Nieuwe regels rondom legionellapreventie in drinkwater

Vanaf 12 januari 2023 moeten meer bedrijven zich houden aan de geldende regels rondom legionella in drinkwater. Daarnaast komt er een kwaliteitseis bij. De nieuwe regels komen voort uit de vernieuwde EU-Drinkwaterrichtlijn en zijn bedoeld om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren.

Medewerker Hydroscope neemt een zwembadwatermonster

Nieuwe regels

De extra kwaliteitseis houdt in dat eigenaren van een drinkwaterinstallatie bij een normoverschrijding van legionella voortaan onderzoek moeten (laten) doen en maatregelen moeten nemen om nieuwe normoverschrijdingen te voorkomen. Daarnaast gelden de legionella-regels voortaan ook voor:

  • Zelfstandige behandelcentra met mogelijkheid tot overnachting;
  • Sauna’s met én zonder bassin (zwembad);
  • Alle bedrijfsmatig verhuurde recreatieverblijven waarvan de gebruikers het hoofdverblijf ergens anders hebben. Hierbij geldt een uitzondering voor recreatieverblijven met een eenvoudige drinkwaterinstallatie die rechtstreeks is aangesloten op het distributienet van het drinkwaterbedrijf.

Op de webpagina Legionella van Inspectie Transport en Leefomgeving staat hierover meer informatie.

Overgangstermijn

De nieuwe regelgeving geldt sinds 12 januari 2023, maar voor sauna’s en zelfstandige behandelcentra geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2024. Voor recreatieverblijven geldt geen overgang.

Voor meer informatie

Alle regelgeving rondom de nieuwe Drinkwaterrichtlijn is gepubliceerd in de Staatscourant en het Staatsblad. In deze factsheet kunt u de belangrijkste wijzigingen vinden.

Voor vragen over de nieuwe regels kunt u contact opnemen met Hydroscope via 076-5727787 of met de Rijksoverheidslijn via 1400.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten