16-06-2021

Per 1 oktober 2021 zijn zorgwoningcomplexen weer prioritair

Door wijzigingen in het zorgstelsel vielen zorgwoningcomplexen onbedoeld niet meer onder de categorie prioritair en hoefden dus niet meer de uitgebreide verplichtingen uit te voeren om te zorgen voor bescherming tegen besmetting met legionellabacteriën. Uit oogpunt van volksgezondheid was dit een onbedoelde situatie.

Watertotaalbeheer op een tablet

Regeling Legionellapreventie

Met de komende aanpassing van de Regeling Legionellapreventie zullen zorgwoningcomplexen o.a. weer een BRL6010 gecertificeerde risicoanalyse en beheersplan moeten laten uitvoeren, een logboek moeten bijhouden en halfjaarlijkse verplichte monstername moeten uitvoeren. Met een juist uitgevoerd beheer zijn de bewoners van zorgwoningcomplexen weer beter beschermd tegen besmetting met legionellabacteriën.

Wanneer spreken we van een zorgwoningcomplex?

Het complex omvat onder meer de aanwezigheid van een gemeenschappelijke ruimte voor het nuttigen van maaltijden of voor recreatie. Daarnaast gaat het in een zorgwoningcomplex om bewoners die intensieve begeleiding en verpleegkundige ondersteuning krijgen.

Er moet minimaal 40% van de bewoners worden aangemerkt als zogeheten risicogroep, wat door de desbetreffende zorgorganisatie aangetoond moet worden door middel van een door een bevoegd persoon ondertekende verklaring. We hebben het dan over mensen met een of meer van de volgende kenmerken:

  • Chronische longaandoeningen, zoals bv. astma;
  • Diabetes type 1 of type 2;
  • Een ernstige immuunstoornis, zoals bv. mensen die recent chemotherapie hebben ondergaan;
  • Chronische nierziekte;
  • Een verhoogd risico op aspiratie of met slikproblemen;
  • Ernstig onderliggend lijden zoals bv. kanker;
  • Een leeftijd van minimaal 70 jaar.

Zoals bij alle prioritaire locaties zal de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) belast zijn met de handhaving.

Als er relevante wijzigingen plaatsvinden in de bewonerssamenstelling (waardoor het percentage boven of onder de 40% komt), heeft dat uiteraard gevolgen voor de verklaring, aangezien de verklaring overeen moet komen met de feitelijke situatie. Dit geldt dus ook bij nieuwbouw, waarbij op het moment van bewoning duidelijk zal worden wat de samenstelling van de bewoners zal zijn.

Onze adviseurs staan uiteraard klaar om u te helpen om te voldoen aan deze wijziging van wetgeving!

Toelichting Regeling Legionellapreventie

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten