05-01-2007

Record aantal meldingen van

Met 446 gevallen is in 2006 een record aantal meldingen van Legionellose gedaan.

Toename

Dit is een verghoging van 62% ten opzichte van 2005. Deze gegeven zijn af te leiden uit het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem (ISIS) van het RIVM.

Mogelijke oorzaken
Het is onmogelijk een eenduidige oorzaak aan te geven voor de toename van het aantal besmettingen. De meest voor de hand liggende oorzaak is de extreem warme zomer van 2006.

ISIS
Bij constatering van Legionellose en bevestiging in het laboratorium, is de arts verplicht de constatering te melden aan de GGD. De gegevens van de GGD worden bijgehouden in ISIS van het RIVM.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten