27-01-2021

Trots! Als eerste het nieuwe BRL6010-certificaat voor Legionellapreventie bij KIWA behaald!

Op 2 december 2020 werd de wijziging van de Drinkwaterregeling met daarin de verwijzing naar de geactualiseerde versie van de BRL6010 gepubliceerd in de Staatscourant. Er geldt een overgangstermijn van 18 maanden, maar Hydroscope was vooruitlopend op deze wijzigingen al geruime tijd bezig om aan alle nieuwe voorwaarden te voldoen. Dit heeft nu als resultaat dat Hydroscope als eerste adviesbureau het nieuwe BRL6010-certificaat van KIWA heeft ontvangen. Hier zijn wij dan ook enorm trots op!

De vlag van Hydroscope

De nieuwe BRL6010 heeft voor het gecertificeerde adviesbureau een aantal doelen:

Doel 1 Kwaliteit adviseur verhogen

Kwaliteit adviseur verhogen dan wel beter borgen, door het behalen van een bewijs van vakbekwaamheid. Een groot aantal adviseurs binnen Hydroscope is dan ook al geslaagd voor dit examen. De adviseurs zullen dan ook de prioritaire drinkwaterinstallaties van een uitstekende analyse en advies kunnen voorzien.

Doel 2 Verhogen transparantie

Verhogen transparantie bij opdrachtgevers wat de adviseur gaat doen. Hydroscope heeft alle interne processen ingericht op de nieuwe eisen, zodat er een goed overzicht voor de klant is van noodzakelijke werkzaamheden, keuze van risicoanalyse en een goed overzicht van de kosten.

Doel 3 Overzichtelijker advies

Legionellarisicoanalyse- beheersplan moet voor opdrachtgevers direct duidelijk maken wat risico’s zijn en wat er van hen verlangd wordt. De gegevens moeten bij beëindiging van de opdracht voor de opdrachtgever beschikbaar zijn. Onderwerpen en volgorde onderwerpen zijn bepaald in verplicht te volgen format. Hydroscope voldeed al voor een groot deel aan dit doel, maar heeft de verplichte format geïmplementeerd en voldoet daarmee helemaal aan dit doel.

Doel 4 Borgen vakbekwaamheid

Borgen dat van alle vakbekwame legionellapreventie-adviseurs projecten worden beoordeeld. Ter verkrijging van het certificaat is van alle bij Hydroscope werkzame gediplomeerde adviseurs een project gecontroleerd. Wij zijn trots op de medewerkers dat dit tot ons nieuwe certificaat heeft geleid. Ook voor de toekomst geldt dat bij het verlengen van het certificaat (via jaarlijkse vervolgcontroles) van elke adviseur minimaal eens in de 4 jaar een project wordt beoordeeld.

Een toekomstbestendig Hydroscope staat dan ook voor u klaar! Neem gerust contact met ons op voor een informatief gesprek.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten