11-04-2024

Watermanagement MSD Animal Health als kern van duurzaamheid en kwaliteit

Watermanagement speelt een belangrijke rol in de activiteiten van MSD Animal Health, een toonaangevende speler in de veterinaire farmaceutische industrie. Gelegen in Boxmeer, is deze locatie wereldwijd de grootste in de ontwikkeling en productie van veterinaire vaccins, met maar liefst 85 gebouwen variërend van productie-eenheden tot laboratoria, opslagfaciliteiten, magazijnen en kantoren.

MSD Animal Health

Het bedrijf legt een sterke nadruk op kwaliteit en veiligheid in al zijn activiteiten en waterbeheer vormt hierin een integraal onderdeel. In een boeiend gesprek vertelt Maintenance Support Engineer Bas Bos over zijn inzichten over de uitdagingen van het waterbeheer bij MSD Animal Health alsmede over de ontzorgende rol die Hydroscope hierin al jaren biedt.

Hoogste niveau van legionellapreventie

Bas is vanuit zijn rol medeverantwoordelijk voor alle utiliteiten binnen de afdeling MU&I (Maintenance Utilities) van MSD Animal Health in Nederland voor zowel de locatie Boxmeer als Stevensbeek en De Bilt. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het watermanagement binnen het bedrijf en houdt zich onder andere bezig met het beheer van drinkwater, proceswater en onthardwatersystemen. Hierin wordt hij door Hydroscope ontzorgd als het gaat om legionellabeheer, het ontwikkelen van het waterbeleid en het opstellen en uitrollen van procedures en werkinstructies. MSD Animal Health is officieel gezien een zorgplichtige instelling en hanteert zeer hoge normen voor kwaliteit en veiligheid, ook op het gebied van waterbeheer. “We streven naar het hoogste niveau van legionellapreventie en werken voortdurend aan verbeteringen. Ook het upgraden van verouderde waterinstallaties om het waterbeheer voor de gebruikers eenvoudiger te maken hoort daarbij”, aldus Bas.

Van logboeken naar Watertotaalbeheer

Voorheen werden logboeken bijgehouden voor het watermanagement, maar sinds drie jaar maakt MSD Animal Health gebruik van Watertotaalbeheer. Bas: “Iedere afdeling een logboek bij laten houden bleek niet meer werkbaar. Deze digitale oplossing heeft ons aanzienlijk geholpen en met de juiste training hebben we Watertotaalbeheer succesvol kunnen implementeren.” De training, ontwikkeld in samenwerking met Hydroscope, omvatte aspecten zoals temperatuurmetingen en spoelprocedures. Deze werd nauw afgestemd op de interne procedures van MSD Animal Health.

Duurzaamheid en waterbesparing

Duurzaamheid staat centraal in de bedrijfsstrategie van MSD Animal Health en waterbesparing is een van de speerpunten. Het bedrijf voerde een waterscan uit in samenwerking met Brabant Water. Dit resulteerde in een intern rapport met diverse aandachtspunten om waterbesparing te realiseren, inclusief het gebruik van slimme meters om inzicht te krijgen in waterverbruik. Bas: “Sommige bedrijfsprocessen verbruiken aanzienlijke hoeveelheden water. Hoewel aanpassingen nodig zijn om het waterverbruik te verminderen zijn de kosten soms hoog en niet direct rendabel. Toch is de bereidwilligheid van MSD Animal Health om het waterverbruik te verduurzamen zeer hoog. Hierbij moet altijd een delicate balans worden gevonden tussen kosten en duurzaamheid.”

Toekomstgericht waterbeheer

MSD Animal Health streeft naar een CO2-neutrale toekomst en stelde voor iedere locatie in Nederland een plan op om het energie- en waterverbruik te reduceren en op afval en emissie te besparen. Hiervan is water een van de pijlers waar Bas zich voor inzet. Het bedrijf kijkt vooruit naar verdere waterbesparing. Door het gebruik van slimme meters ontstaat een nauwkeurig overzicht van het waterverbruik, wat ze in staat stelt om gerichte maatregelen te nemen. Dit maakt het eenvoudiger om oorzaken van excessief waterverbruik te detecteren en aan te pakken. “Naast water- en energiebesparing werkt MSD Animal Health ook aan het project ‘Green by Choice’, gericht op bewustwording en efficiënt waterverbruik. Binnen dit project proberen we de medewerkers te stimuleren om kleinschalig mee te denken. Met veel enthousiasme worden duurzaamheidsinitiatieven opgestart en afgerond. Ook is men ervan bewust dat kleine verbeteringen een grote impact kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld het installeren van waterbesparende kranen en het vervangen van de kraan perlators”, zegt Bas.

Samenwerking met Hydroscope

De samenwerking met Hydroscope verloopt soepel en efficiënt. Bas benadrukt de meerwaarde van de centrale registratie en controle die Watertotaalbeheer biedt. Dit systeem maakt inzichtelijk waar verbeteringen nodig zijn en draagt bij aan de algehele veiligheid en kwaliteit van het watermanagement binnen MSD Animal Health. Hydroscope verzorgt de jaarlijkse bemonstering en per gebouw een audit om te controleren of de beheerdocumenten actueel zijn. Ook houdt Hydroscope zich bezig met het testen van alle oog- en nooddouches, het onderhoud van het gehele terreinleidingnet en de monsternemingen. Bert van Sonsbeek is vanuit Hydroscope al jaren de vaste contactpersoon bij MSD Animal Health en dat naar volle tevredenheid van Bas. “Het voordeel is dat Bert hier al een tijdje meeloopt. Hij weet de weg en kent iedereen, dat werkt heel prettig. De samenwerking verloopt vlekkeloos”, sluit Bas af.

 

Bron foto: MSD Animal Health

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten