17-03-2013

Wijzigingen waterwerkbladen samengevat

Recent zijn een aantal waterwerkbladen gewijzigd. Wij hebben een aantal punten voor u samengevat.

 

Lab analist onderzoekt een petrischaaltje

Uitwerking NEN 1006:2015

Eind vorig jaar is de NEN 1006 ge-update. Hiermee wordt voldaan aan de Europese regelgeving. De NEN 1006 wordt in drie fasen verder uitgewerkt in de waterwerkbladen. De eerste waterwerkbladen zijn recent aangepast. De nieuwe NEN 1006 en waterwerkbladen zijn van kracht op nieuw aan te leggen of te renoveren drinkwaterinstallaties.

Omgaan met een hittegolf (WB1.4G 2.1.2)

De temperatuur van koud water mag niet boven 25°C uitkomen. Wanneer er sprake is van een hittegolf is dit onvermijdelijk. WB 1.4G beschrijft dat een kortdurende temperatuuroverschrijding, indien het niet een direct gevaar vormt voor de volksgezondheid, is toegestaan. Gedurende een hittegolf moeten de temperaturen wekelijks worden geregistreerd.

Snel terugkoelen van warm water (WB1.4G 2.1.2)

Warm water in uittapleidingen moet na gebruik binnen 45 minuten worden teruggekoeld tot onder 25°C. Per seizoen moet vastgesteld worden of dit gehaald wordt.

Materiaalgebruik (WB1.4G 3.4.2.4)

Materialen moeten bestand zijn tegen de veelvoorkomende temperaturen en de tijden die deze temperaturen aanhouden. Tevens moeten ze bestand zijn tegen thermische desinfectie (tenzij de fabrikant daar restricties aan stelt).

Dossier bij het opleveren van een installatie (WB2.7)

Dit is een geheel nieuw werkblad. Het werkblad beschrijft dat een installatie opgeleverd moet worden met een gebouwgebonden dossier. Hydroscope kan hierin voorzien.

Voldoende verversing op uittapleidingen (WB 3.1 4.1)

(Lange) uittapleidingen moeten worden voorzien van een tappunt waarmee wekelijkse verversing van de leidinginhoud is gewaarborgd.

Verwijderen dode leidingen (WB 3.1 4.2)

Bij het verwijderen van een dode leiding moet daarvoor in de plaats een rechte verbinding in de doorgaande leiding worden geplaatst. Als dit technisch niet mogelijk is, dan kan een afgedopt T-stuk worden aangebracht. Dit T-stuk moet bij voorkeur in een zodanige stand worden gemonteerd dat eventueel vuil niet kan bezinken in de aftakking. Afdoppen moet zo kort als mogelijk op de doorgaande leiding plaatsvinden met een maximale afstand van vijfmaal de middellijn van de aftakking, gerekend vanaf de buitenzijde van de doorgaande leiding.

Splitsen in groepen (WB3.2 2)

Omvangrijke installaties moeten in groepen worden onderverdeeld. Vanaf 15 tappunten wordt er gesproken over een omvangrijke installatie. Voorheen was dit bij 10 tappunten.

Meterruimten in woningen (WB3.4 3.4.3)

Refererend aan NEN 2768 worden de eisen aan meterruimten nader beschreven.

Leidingen in ontoegankelijke ruimten (WB3.4 4.2)

De leidingen moeten in een mantelbuis worden aangelegd. De mantelbuis moet ruim zijn gedimensioneerd.

Brandveilige doorvoeren (WB3.4 5.4)

Bij doorvoeringen door brandwerende scheidingen moet de brandwerendheid in stand blijven. Daarom moeten de doorvoeringen brandveilig (brand- en rookwerend) worden uitgevoerd en/of worden afgewerkt.

Watermeter met geïntegreerd EB geldt niet als terugstroombeveiliging (WB 3.1 3.4)

Een watermeter met geïntegreerde EB die binnen een collectieve drinkwaterinstallatie is geplaatst geldt niet als een terugstroombeveiliging.

Failsafe-voorzieningen (WB1.4G 4)

Ook failsafe-voorzieningen moeten jaarlijks worden gecontroleerd op een juiste werking.

Inbouw terugstroombeveiliging (WB 3.8 2.1)

De ingebouwde beveiliging moet voldoen aan BRL-K14011.

BA verticaal monteren (WB 3.8)

Terugstroombeveiligingen met een DN≤50 mogen ook verticaal (doorstroming van boven naar beneden) worden gemonteerd. Conform WB 3.4 moeten echter wel de montagevoorschriften van de fabrikant worden opgevolgd.

Meer informatie

De waterwerkbladen zijn in te zien of te bestellen op infoDWI.nl.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten