06-03-2018

Workshop: oplevering en beheer drinkwaterinstallaties

Afgelopen februari vond de VSK-beurs in Utrecht plaats. Hydroscope verzorgde dagelijks een workshop.

Rob Hol

Waar gaat het mis?

ISSO publiceerde recent onderzoekresultaten over drinkwaterveiligheid en legionella, met als titel Waar gaat het mis? Uit het onderzoek blijkt dat het vooral mis gaat bij ketensamenwerking tijdens ontwerp, realisatie en beheer van drinkwaterinstallaties. De workshop spits zich toe op de oplevering en het beheer van drinkwaterinstallaties. Samen willen we op zoek gaan naar de beste manier om drinkwaterinstallaties veilig op te leveren en efficiënt te beheren.

Kijk hier de workshop van Rob Hol terug.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten