01-02-2019

Legionellapreventie bij zorgwoningen

Ouderen wonen steeds langer thuis. Ze zijn kwetsbaar voor Legionella. Daarom past de minister waarschijnlijk de regelgeving aan. Zorgwoningen waar permanente medische zorg wordt verleend worden prioritaire locaties. Hiermee zijn ze verplicht om Legionellapreventiemaatregelen te nemen.

Medewerker maakt een foto van een watermeter

Uitzending Zembla

Verzorgingshuizen waren verplicht om aan Legionellapreventie te doen. Sinds de nieuwe Zorgwet in 2015 zijn veel verzorgingshuizen omgebouwd tot complexen met zorgwoningen. Hiermee verviel de verplichting tot Legionellapreventie. De bewoners en drinkwaterinstallaties zijn echter niet minder kwetsbaar geworden. Daarom hebben diverse partijen, waaronder stichting Veteranenziekte en branchevereniging Envaqua, hun zorgen geuit. Eind 2018 heeft Zembla het tv-programma ‘de jacht op Legionella uitgezonden‘ en zijn er Kamervragen gesteld. De minister heeft de problematiek opnieuw bekeken.

Aanpassing prioritaire locaties

De minister heeft de Kamer laten weten dat zorgwoningen, waar permanente medische zorg wordt verleend, toe worden gevoegd aan de lijst met prioritaire locaties. Prioritaire locaties zijn verplicht om aan Legionellapreventie te doen. Daarnaast zijn er ook ‘gewone’ eensgezinswoningen waar permanente medische zorg wordt verleend. Er wordt onderzocht hoe deze woningen geregistreerd kunnen worden en tot prioritaire locaties aangemerkt kunnen worden.

Lees hier de brief van de minister. Zodra er meer bekend is, komt Hydroscope erop terug.

 

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten