23-01-2020

Lood in drinkwater

Lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Lode leidingen, te weinig waterverbruik of nieuwe installaties kunnen tot te hoge concentraties in drinkwater leiden.

Medewerker neemt een watermonster

Lode leidingen

Tientallen jaren geleden waren loden drinkwaterleidingen zeer gebruikelijk. De leidingen geven looddeeltjes aan het drinkwater af. Het drinken van water met een te hoge loodconcentratie is schadelijk voor de gezondheid. Veruit de meeste lode leidingen zijn vervangen. Hydroscope controleert tienduizenden installaties per jaar. Bij slechts een handje vol installaties treffen we loden leidingen aan. Vooral bij oude woningen en boerderijen komen we nog lode leidingen tegen. Op deze Vlaamse website wordt uitgelegd hoe loden leidingen te herkennen zijn.

Te weinig waterverbruik

Veel installatiedelen zijn van koper, messing of RVS. Koperen leidingen hebben veel voordelen, zoals minder legionellagroei en goede thermische resistentie. Wanneer water te lang stilstaat neemt de concentratie aan metalen in drinkwater toe. Daarom schrijven wij in onze beheersplannen voor om wekelijks alle kranen te gebruiken. Wanneer je terugkomt van vakantie moeten kranen goed worden doorgespoeld alvorens je het water kan drinken. Ook het RIVM heeft een informatiefolder uitgebracht.

Nieuwe installaties

Sporadisch komen we bij nieuwe installaties ook loodconcentraties tegen. We hebben hier onderzoek naar gedaan. Bepaalde koperen en bronzen installatiedelen, zoals appendages en kranen, geven lood af aan het water. Onze onderzoeksresultaten hebben we aan fabrikanten en toezichthouders gemeld. Naarmate de installatie ouder wordt, neemt de loodconcentratie af. Bij warm water zijn de concentraties hoger, maar dit wordt doorgaans niet gedronken. In Belgie zijn de normen strenger. Daar wordt veelal messing verkocht met lagere afgifte van lood. Dit komt ook omdat er in Vlaanderen veel gegalvaniseerde leidingen worden toegepast.

Geen zorgen voor onze klanten

Klanten die bij Hydroscope opdracht hebben gegeven voor een legionellarisicoanalyse of NEN-1006-beoordeling hoeven zich geen zorgen te maken. Hydroscope adviseert al jaren over loden leidingen en neemt dit standaard mee tijdens haar installatiebeoordelingen. Bij collectieve installaties komt Hydroscope zelden loden leidingen tegen. Loden leidingen zijn vooral te verwachten bij oude woningen, boerderijen en winkelpanden.

Monsterneming mogelijk

Hydroscope ziet niet direct noodzaak om monsters te nemen bij alle drinkwaterinstallaties waar metalen zijn toegepast. In sommige gevallen is monsterneming vanuit de Drinkwaterregeling verplicht en maakt het onderdeel uit van een meetprogramma. Mocht u toch uw water willen laten onderzoeken, helpen wij u graag.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten