TU Delft

De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om haar hoge standaard van onderzoek en onderwijs.

Wegwijzer bij TU Delft

De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen, handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het midden- en kleinbedrijf.  Op het uitgestrekte terrein van de campus zijn meer dan 20.000 studenten aanwezig en ruim 4500 mensen personeel werkzaam. De gebouwen worden onderhouden door de directie “Facilitair Management & Vastgoed”. We praten dan over circa 550.000 m² BVO.

Van ad-hoc naar pro-actief waterbeheer

Rob van der Vlies en Marcel Klok  zijn projectmanager van de afdeling Onderhoud & Projecten. Pepijn Prins ondersteunt al geruime tijd de TU Delft met watergerelateerde adviezen.

Rob geeft aan dat in het jaar 2000 tot en met 2005 gewerkt is met drie advies bureau’s om de eenmalige werkzaamheden aan de drinkwaterleiding volgens de toen aangeven wettelijke normen te laten voldoen. In 2007 hebben wij uiteindelijk besloten om het waterbeheer anders aan te pakken. We hebben destijds drie bedrijven benaderd om te kijken of we tot een structurele samenwerking konden komen.

Als kwaliteitstest vroegen we deze bedrijven een proefberekening te maken voor het reactorinstituut, aan de hand van een eigen opgestelde berekening met de bijbehorende grondslagen en uitkomsten. De door Hydroscope opgestelde berekening klopte als een bus en de onderbouwing was zeer gedegen. Derhalve viel de keuze op Hydroscope en mede doordat zij technisch inhoudelijk en administratief erg sterk over kwamen. Sindsdien werkt Pepijn voor ons als adviseur en stelt hij waterbeheerplannen op voor de waterinstallaties van de diverse gebouwen van TU Delft”.

Werkproces in een notendop

Op de vraag hoe het werkproces voor waterbeheer verloopt antwoord Marcel: “Evides is onze drinkwaterleverancier en tevens de controlerende instantie. Zij voeren een eerste controle uit op de gebouwen en geven naar aanleiding van deze controles aan welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor het veilig stellen van de drinkwaterinstallaties. Deze controles worden periodiek uitgevoerd. Dit is vanuit het ministerie/de overheid wettelijk bepaald/vastgesteld. De controles van Evides zijn echter vrij basaal en beperken zich tot het beheer en veilig stellen van de drinkwaterinstallaties. Samen met Hydroscope hebben wij het waterbeheerplan ontwikkeld. Deze beheerplannen zijn een uitvoerige uitwerking van de eerste controle door Evides en behelzen het gehele beheer en onderhoud van de waterinstallaties van de gebouwen van de TU Delft. Zowel de drinkwaterinstallaties als wel de proceswaterinstallaties en koeltorens komen hierbij aan bod. Hydroscope inventariseert en beoordeeld de installaties om na te gaan welke maatregelen genomen dienen te worden om alle waterleidingtechnische installaties voor de gebruikers en de omgeving veilig te stellen en te kunnen beheren.

Beheer & monitoring

Marcel: “Hydroscope komt daarbij ook nog elk half jaar terug om de status van de waterinstallaties per faculteitsgebouw en de koeltorens te  beoordelen”. Er vindt dan een zogenaamde audit plaats van de betreffende installaties. De gebouwbeheerders van TU Delft hebben hierin een belangrijke rol omdat zij op de hoogte zijn van de meest actuele status van de installaties. Zij geven onder meer aan of er tussentijdse aanpassingen of renovaties hebben plaatsgevonden die potentieel kunnen leiden tot hogere risico’s en een aanpassing vragen in de opgestelde waterbeheerplannen. Hierbij geeft Rob aan; “Dit zal overigens niet snel voorkomen. Voordat er aanpassingen plaatsvinden aan gebouwen winnen we altijd even advies in bij Hydroscope. Zij weten exact wat de normen zijn en geven ons advies. Pas daarna worden de werkzaamheden uitgevoerd.”

Complimenten van de GGD

Rob: “Een paar maanden geleden was een vertegenwoordiger van de GGD hier en hebben we laten zien wat ons waterbeheer inhield.  Zij was zeer onder de indruk van de genomen maatregelen en de professionaliteit. TU Delft voldoet in zeer hoge mate aan de gestelde eisen van het beheerpakket. De dame in kwestie was deze vorm van uitvoerig beheer nog niet zo vaak tegengekomen. We kunnen wel zeggen dat de TU Delft hierin op een gedegen manier het voortouw probeert te nemen “zoals een goed huisvader het moet doen volgens de zorgplicht”. Het is mooi om dat van de GGD uit bevestigd te krijgen”.

Samen komen we er altijd uit!

Rob: “Vanaf het allereerste begin is de samenwerking met Hydroscope erg goed geweest. Ze beschikken over de juiste  technische kennis en de reactiesnelheid is hoog. Het is een betrouwbare en een prettige sparringspartner die altijd bereid is om adviserend in te springen bij complexe situaties. We hebben hier in de TU-wijk al verschillende installatietechnische hoofdbrekens gehad, maar samen komen we er altijd uit. Ik geef Hydroscope een 8,5!“

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten