Optisport

Optisport en Hydroscope zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan. Afgelopen 2,5 jaar voerden de twee partijen al op incidentele basis gezamenlijke werkzaamheden uit. Nu zijn de handen ineen geslagen voor een intensievere samenwerking op het gebied van waterkwaliteit.

Pand met logo van Optisport

Optisport en Hydroscope

Optisport is exploitant van ruim 200 sport- en welzijnsaccommodaties in Nederland en is marktleider in het risicodragend exploiteren van accommodaties. Van zwembaden, kunstijsbanen, health clubs tot sporthallen en multiculturele centra. Als partner van gemeenten realiseert zij kosten- en efficiency voordelen en zorgt zij samen met gemeenten dat sport- en bewegingsactiviteiten voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Een efficiënte bedrijfsvoering, schaalvoordelen, jarenlange ervaring en een gezonde dosis ondernemerschap zijn de krachten van Optisport waardoor voor klanten de optimale waarde wordt gecreëerd.
Naast de totaalexploitatie van sport- en leisure accommodaties biedt Optisport ook breder in de markt specialistische diensten aan. Denk aan buurthuizen, bibliotheken, scholen, musea en gemeentehuizen. Naar behoefte kan een organisatie gebruik maken van maatwerk in advisering, beheeroplossingen en technische ondersteuning. Optisport biedt expertise op het gebied van analyse en advies, uitvoering van het onderhoud, kwaliteitszorg, management en coaching tot administratie, inkoop en accountancy.

Ontzorgen

“Ontzorgen is wat Hydroscope en Optisport bindt” aldus Cora Grootjen, commercieel directeur van Optisport. “Op sommige punten in onze bedrijfsvoering is een samenwerking met een externe specialistische partij zoals Hydroscope zeer gewenst.” Marc Vierboom, maintenance manager bij Optisport, noemt een voorbeeld: “Een zwembad in een woon-zorgcomplex was gesloten vanwege gebrek aan specialistische kennis over het waterleidingvraagstuk. De samenwerking tussen Optisport en Hydroscope bood de oplossing voor dat vraagstuk en nu wordt het zwembad nieuw leven ingeblazen.” Cora Grootjen: “Mede hierdoor zien we voor de toekomst meer mogelijkheden om samen op te trekken. Hydroscope opereert in verschillende branches, waar wel vaak dezelfde vraagstukken spelen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kwaliteitsvraagstukken bij bijvoorbeeld scholen, industrie, zorglocaties, vastgoed bedrijven, campings en hotels. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we een breder pakket aan diensten leveren op het gebied van onderhoud, kwaliteit en beheer en dat zorgt weer voor extra toegevoegde waarde voor onze klanten.”

Hydroscope

Ook Hydroscope heeft de doelstelling om haar klanten volledig te ontzorgen. Waaruit bestaat nu de totaalontzorging van Hydroscope ten behoeve van Optisport? Hydroscope voert audits uit op basis van de wet- en regelgeving met betrekking tot drinkwater, zwembadwater en proceswater. Daarnaast stelt Hydroscope voor alle drie de “water”onderdelen risicoanalyses en beheersplannen op. Maar daar blijft het niet bij. Hydroscope voert ook, voor wat betreft het proceswater, de risicoanalyse en beheersplannen uit. Om de ontzorging helemaal compleet te maken adviseert Hydroscope Optisport ook nog bij normoverschrijdingen en adviseert Hydroscope wat de beste oplossing is om problemen voor nu en de toekomst te voorkomen.

Kortom zoals Cora-Grootjen eerder zo mooi omschreef: “Ontzorgen is wat Hydroscope en Optisport bindt”.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten