Alwel

Alwel is als wooncorporatie actief in West-Brabant, en dan vooral in het stedelijk gebied van Breda en Roosendaal. In de loop der jaren is er een mooie samenwerking ontstaan tussen Alwel, Installatiebedrijf Leenhouts en Hydroscope.

Medewerkers AlleeWonen

De samenwerking

Marcel van Bedaf, bouwkundig vastgoedbeheerder bij Alwel, Fred Leenhouts, eigenaar Installatiebedrijf Leenhouts en de adviseur bij Hydroscope zorgen ervoor dat de gebouwen van Alwel zo goed mogelijk beheerd en bemonsterd worden. Van Bedaf, Leenhouts en Hydroscope hebben met elkaar een aantal criteria gesteld op het gebied van legionellapreventie en weten van elkaar hoe ze over dingen denken. Dit zorgt ervoor dat er snel beslissingen genomen kunnen worden.
Marcel van Bedaf werkt in de regio Breda samen met Hydroscope en Roy Schellen in de regio Roosendaal. Op de afdeling vastgoedbeheer zijn er binnen Alwel specialisaties toebedeeld. Marcel en Roy hebben als specialisatie legionellabeheer in hun takenpakket.

Vertrouwen

Alwel is als wooncorporatie actief in West-Brabant, en dan vooral in het stedelijk gebied van Breda en Roosendaal. Alwel huisvest ongeveer 17.500 huishoudens en bezit ruim 19.000 verhuureenheden. Alwel geeft extra aandacht aan wijken die dat nodig hebben en aan kwetsbare doelgroepen. Marcel van Bedaf werkt al enkele jaren bij Alwel. Hij is zeer tevreden over de samenwerking met Hydroscope en Installatiebedrijf Leenhouts. “Er zijn twee opdrachtnemers die betrokken zijn bij een gebouw. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en deze bundelen ze ook nog eens. Hiermee ontzorgen ze mij. Helemaal in het begin liepen we zelf op locatie, we laten nu de mensen die op locatie komen dit meteen meenemen. Dit is zo gegroeid, we zijn steeds meer op elkaar afgestemd.”
In 1998 is Fred Leenhouts voor zichzelf begonnen. De wet- en regelgeving op het gebied van legionella was niet aan hem besteed, waarna hij uitvoerend werk is gaan doen. Het bedrijf is in korte tijd hard gegroeid.
Het mooie aan de samenwerking is dat Leenhouts de situatie bekijkt vanuit de praktijk en Hydroscope kijkt of dit aan de wetgeving voldoet. “Je moet zo weinig mogelijk kosten maken en toch een zo goed mogelijk resultaat krijgen”, geeft Fred Leenhouts aan. Leenhouts vindt zijn werk nog altijd even leuk en ziet er iedere dag weer een uitdaging in. “Soms kom je gekke dingen tegen in een gebouw. Het gebruik van sommige drinkwaterinstallaties vraagt erom dat er legionella ontstaat. Dan wordt er bijvoorbeeld een ruimte weer als opslag gebruikt.
Het is zaak dat je iedere week even aanwezig bent op deze locaties en dit in de gaten houdt. Dat is een uitdaging, maar zorgt wel voor een goed resultaat. Dit is een mooie sport om te doen.”

Digitaal beheersplan

Door een verhuizing binnen Alwel, waar meteen een Clean Desk Policy is ingevoerd, is het Watertotaalbeheer en klantportaal aangeschaft door Alwel. Met Watertotaalbeheer kan een volledige onderhoudsplanning van alle installaties online beheerd worden. Alle acties worden in een logboek vastgelegd. Watertemperaturen kun je continu monitoren en spoelkleppen kunnen worden aangestuurd. Het klantportaal is een digitaal documentensysteem. Risicoanalyses, tekeningen en analyseresultaten worden hierin online beschikbaar gesteld. Dit heeft ervoor gezorgd dat er bij Alwel geen papieren meer in hardcopy bewaard hoeven te worden om alle gebouwen op de juiste manier te beheren op het gebied van legionella. Het Watertotaalbeheer en het klantportaal worden zo volledig mogelijk consequent gebruikt. Op dit moment is Alwel bezig om de mensen die de temperatuurmetingen en de spoelacties uitvoeren te leren hoe ze moeten werken met Watertotaalbeheer. In zorgcentra is dit vaak moeilijk aangezien medewerkers daar niet veel tijd hebben om een pand te beheren. Daarom is het mooi dat Fred Leenhouts hier veel in kan betekenen. Hij kan het beheer van deze mensen overnemen. Een normoverschrijding betekent dat er iets gedaan moet worden. Dit wordt door Hydroscope gesignaleerd, Fred neemt actie en Alwel zorgt voor opdrachten en dat hier verder niets bij in de weg staat. Alle drie de partijen weten van elkaar wat er verwacht wordt bij het signaleren van een normoverschrijding legionella. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elke partij vastgelegd.

Een verhaal uit de praktijk

Een locatie van Alwel is direct na oplevering van de nieuwbouw een zorg geweest. Door bouwkundige problemen en hoge omgevingstemperaturen waren de omstandigheden voor bacteriologische nagroei ideaal. Er moesten hoge kosten gemaakt worden om de drinkwaterinstallatie te verbeteren en in eerste instantie moest het beheer goed in de gaten gehouden worden. Met drie verschillende huurders is het moeilijk om op de juiste manier en consequent te beheren. Er is een spoelsysteem in het gebouw geïnstalleerd dat ervoor gezorgd heeft dat er meer stroming en meer afname ontstaat. Om de beheerders te ontzien is het beheer overgenomen en dit heeft ervoor gezorgd dat het gebouw nu wel beheersbaar is. Op dit moment is het pand al meer dan een halfjaar onder de legionellanorm!

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten