RadboudUMC

Het RadboudUMC is een Universitair Medisch Centrum in Nijmegen. Het terrein omvat ongeveer 75 gebouwen met een totaal bruto vloeroppervlak van 380.000 m². In de gebouwen en op de afdelingen vinden regelmatig wijzingen plaats op het gebied van drink- en proceswater. Het is natuurlijk belangrijk om binnen het RadboudUMC goed om te gaan met het beheren van deze processen.

Medewerkers RadboudUMC en Hydroscope

Het RadboudUMC en Hydroscope

In januari 2013 is de samenwerking tussen het Radboudumc en Hydroscope van start gegaan. Rob Hol, adviseur bij Hydroscope, is hier twee dagen per week gedetacheerd als projectleider. Bennie Wintjes is hoofd van de subunit expertise van de afdeling beheer en onderhoud. In deze subunit werken de onderhoudsmanagers en specialisten, zij beheren o.a. de drink- en proceswaterinstallaties. Daniël Schaeffers is één van de onderhoudsmanagers. Hij is gespecialiseerd op het gebied van drink- en proceswater en verzorgt tevens het onderhoud voor de bijbehorende installaties. Willem Claassen is, na zijn prepensioen bij zijn vorige werkgever, twee jaar onderhoudsmanager geweest. Door zijn kennis en ervaring wordt hij nog twee dagen per week ingehuurd als projectmanager op watergebied.

Methodiek

In de eerste drie maanden van het project heeft Rob Hol de beheersprocessen in kaart gebracht. Hij heeft onderzocht hoe ze bij het Radboudumc deze processen uitvoeren en eventueel kunnen verbeteren. De aanwezige analoge legionellarisicoanalyses en beheersplannen zijn beoordeeld. De conclusie was dat het beheer op orde is maar dat bij audits veel zoekwerk verricht moest worden. Het beheer werd gearchiveerd in mappen en op centrale- c.q. persoonlijke netwerkschijven opgeslagen. Besloten is dan ook om de nieuwe risicoanalyses en beheersplannen te digitaliseren. Er is een indeling gemaakt van de gebouwen op basis van risicogroepen. Deze zijn in drie prioriteiten ingedeeld:

  • Prioriteit 1: alle gebouwen waar zorg wordt verleend of die een verhoogd risico bevatten. Bijvoorbeeld verpleeggebouwen, laboratoria en poli’s.
  • Prioriteit 2: de kantoorgebouwen
  • Prioriteit 3: de overige gebouwen

De werkzaamheden die Hydroscope uitvoert zijn in te delen in ontzorging en het opstellen van legionellarisicoanalyses. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie. In 2013 en 2014 zijn het Radboudumc en Hydroscope gestart met de gebouwen met prioriteit 1. Op dit moment zijn deze gebouwen geheel inzichtelijk; ook de legionellarisicoanalyses van de koeltorens zijn opgesteld en goedgekeurd door de handhaver. De risicoanalyses zijn binnen een jaar door twee adviseurs opgesteld. In januari 2015 is een start gemaakt met de gebouwen met prioriteit 2 en het in beeld brengen van het proceswater. Dit is allemaal geheel volgens planning. Halverwege 2015 wordt prioriteit 2 afgerond en vervolgens wordt er een start met prioriteit 3 gemaakt. Sinds januari 2015 worden technische verbeterpunten uitgevoerd. Deze verbeterpunten komen voort uit de opgestelde risicoanalyses van prioriteit 1. Per gebouw worden alle wijzigingen besproken en waar mogelijk gelijktijdig uitgevoerd met onderhoudswerkzaamheden. Het aanpassen van de technische installaties wordt als project uitgevoerd, waarbij het Radboudumc, Kropman installaties en Hydroscope gebruik maken van elkaars kennis.

Patiëntveiligheid

In een tweewekelijks voortgangsoverleg wordt besproken wat van belang is om voortgang te garanderen en het Radboudumc te ontzorgen bij het beheren en optimaliseren van hun drink- en proceswaterinstallaties. Voor vragen en/of onderwerpen omtrent de patiëntveiligheid wordt er samengewerkt met de afdeling Hygiëne en Infectie Preventie (HIP). Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënten en medewerkers en kunnen aanvullingen hebben op de relevante wet- en regelgeving en het beheren van de installaties. Een goed overleg tussen beide partijen is dus van groot belang.

Het Watertotaalbeheer

De risicoanalyses en beheersplannen worden vastgelegd in Watertotaalbeheer, het digitaal programma van Hydroscope. Per locatie wordt er een op maat geschreven digitaal beheersplan
ingericht. Onder andere managementrapportages, aanpassingen aan de installaties en verslagen van de voortgangsoverleggen worden hierin opgeslagen. Waterbedrijf Vitens kan op deze manier al de uitgevoerde beheersmaatregelen eenvoudig terugvinden en controleren.

Samenwerking

Het management van het Radboudumc staat geheel achter de samenwerking met Hydroscope. Men weet immers dat legionellabeheer, vooral voor een ziekenhuis, belangrijk is. Hydroscope adviseert in totale ontzorging en projectbegeleiding met betrekking tot de drink- en proceswaterinstallaties. Alleen door juiste samenwerking van alle betrokkenen is goed beheer mogelijk.

RadboudUMC heeft in 2017 een aanbesteding uitgeschreven. Hydroscope heeft de opdracht niet gegund gekregen. De samenwerking is daarom gestopt. Beide partijen kijken met tevredenheid terug op de goede samenwerking.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten