Revalidatiecentrum Breda

Revalidatiecentrum Breda biedt specialistische revalidatie, longrevalidatie en hartrevalidatie aan mensen met respectievelijk lichamelijke beperkingen en hartaandoeningen. Fred en Karel vertellen over hoe legionellapreventie bij Revalidatiecentrum Breda wordt georganiseerd, vanaf het moment dat zij in dienst kwamen tot op de dag van vandaag.

Medewerkers bij Revant

Revalidatiecentrum Breda heeft 65 bedden en telt ruim 300 medewerkers. Ze brengen jaarlijks meer dan 3.000 revalidanten in beweging.

Fred Huigen is Manager Facilitaire Dienst bij Revalidatiecentrum Breda (SRCB) en hij is er sinds mei 2005 werkzaam. Hij is medeverantwoordelijk voor het legionellabeheer. Zijn collega Karel l’Abée bekleedt de functie van eerste medewerker Techniek. Hij is sinds 2004 bij SRCB werkzaam. Fred en Karel vertellen over hoe legionellapreventie bij Revalidatiecentrum Breda wordt georganiseerd, vanaf het moment dat zij in dienst kwamen tot op de dag van vandaag.

Hoe was legionellapreventie bij het SCRB geregeld toen jullie hier net in dienst kwamen?

Fred: “Toen ik hier in 2005 kwam werken, werd al aandacht besteed aan legionellapreventie, maar nog lang niet zoveel als nu. Wel nam Hydroscope destijds al legionellamonsters. Tussen 2000 en 2004 is het revalidatiecentrum flink uitgebreid en is het aantal interne patiënten gegroeid van 30 naar 60. Door deze uitbreiding hebben we het legionellabeleid aangescherpt om de veiligheid van de medewerkers en de patiënten te kunnen waarborgen. Hydroscope is als partner ingeschakeld om ons hiermee te helpen.”

Karel: “Bij de uitbreiding van het revalidatiecentrum is er een centrum voor longrevalidatie bijgekomen. Longpatiënten zijn een erg kwetsbare doelgroep en zijn extra vatbaar voor de legionellabacterie, waardoor je geen enkel risico kunt lopen. Een extra reden dus om alle zaken wat betreft veiligheid nog eens de revue te laten passeren.”

Wat is er door de komst van de nieuwe gebouwen dan precies veranderd op het gebied van legionellapreventie?

Karel: “Na de uitbreiding in 2004 hebben we Hydroscope gecontacteerd. Zij heeft het gehele leidingnet en alle kritische punten in rapporten vastgelegd en een nieuwe risicoanalyse gemaakt. Daaruit kwamen een aantal beheers- en verbetermaatregelen naar voren. Deze verbetermaatregelen hebben we strikt opgevolgd en tot op detailniveau uitgewerkt. De installateur heeft hier vervolgens op ingeschreven.”

Fred: “In deze verbetermaatregelen zijn we zelfs nog een stapje verdergegaan dan puur noodzakelijk was. We hebben namelijk ook het gehele leidingnet aangepast conform de richtlijnen. De belangrijkste reden daarvoor is ons zwembad. Een watertemperatuur van 32 graden is voor onze patiënten ideaal om in te revalideren. De omgevingstemperatuur is hier ook 32 graden, wat natuurlijk erg warm is en een ideale groeitemperatuur voor de legionellabacterie. Dit gaf ons de aanleiding om er nog eens heel kritisch naar te kijken. Het gehele traject van het opvolgen en uitwerken van de beheers- en verbetermaatregelen heeft een periode van anderhalf jaar geduurd.”

Fred vervolgt: “Sinds 2005 is adviseur Tommy Haast van Hydroscope geregeld bij ons over de vloer geweest om te controleren, te bemonsteren, te adviseren, etcetera. Hydroscope heeft hierin een adviserende rol gehad en heeft niets aan het toeval overgelaten. Nadat alles was uitgevoerd is er thermische desinfectie toegepast om de door de werkzaamheden aan de installatie losgekomen biofilm te bestrijden. Biofilm is een goede voedingsbodem voor legionella. Het gehele leidingnet is daarom volledig thermisch gereinigd, wat wil zeggen: gereinigd met heet water boven de 60 graden Celsius. Zodoende hebben we een eenmalig nulpunt bereikt: alle losse biofilm is verwijderd. Toen de werkzaamheden voltooid waren, heeft Hydroscope de oplevering formeel verzorgd.”

Tweede risicoanalyse

Fred: “Toen de eerste fase was afgerond, is er een nieuwe risicoinventarisatie gemaakt. Een tegenvaller was dat wij op bepaalde punten toch nog meer moesten doen dan verwacht. Zo moest er bijvoorbeeld nóg meer gespoeld worden dan we gewend waren, mede doordat een gebouw met een warm zwembad verhoogde risico’s wat  betreft legionellagroei met zich meebrengt. Dit was tegen onze verwachting in en we waren dan ook niet blij dat we nog meer moesten gaan beheren dan dat we al deden. Hydroscope heeft ons geadviseerd hoe we dit kunnen oplossen.”

Fred pauzeert een moment, waarna hij zegt: “De oplossing bleek Watertotaalbeheer. Dit digitaal systeem dat de waterinstallatie constant in de gaten houdt, heeft ons veel werk uit handen genomen. Het systeem geeft aan wanneer er iets mis is en registreert en bewaakt de temperatuur constant. Een andere maatregel die gelijk met Watertotaalbeheer is ingevoerd, is de plaatsing van automatische spoelkleppen. De Technische Dienst van SRCB heeft hiermee uiteindelijk heel wat uren aan beheer bespaard en het veiligheidsrisico sterk beperkt.”

Legionellaveiligheidsverklaring

Karel, tot slot: “Uiteindelijk, na het uitvoeren van alle beheers- en verbetermaatregelen, hebben we van Hydroscope de Legionella Veiligheidsverklaring ontvangen.”

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten