Stichting Sovak

Sovak biedt individuele op maat gesneden diensten aan mensen met een verstandelijke handicap. Meer dan 1000 medewerkers en 450 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om de beste ondersteuning te bieden aan de 550 cliënten. Sovak heeft ongeveer 60 locaties in beheer.

Medewerker Sovak en Hydroscope

Woensdag 7 oktober 2009 was een feestelijke dag voor Stichting Sovak. Hydroscope overhandigde Marius Schuurman, Coördinator Facilitaire Dienstverlening, en Leon Snoeren, Inspecteur Facilitaire Dienstverlening, een veiligheidsverklaring voor iedere locatie: in het totaal zo’n 60! Deze verklaringen zijn zeer verdiend omdat alle locaties van Sovak legionella veilig zijn en omdat Sovak het beheersproces voor legionellapreventie op orde heeft. Marius en Leon vertellen welk traject hieraan aan vooraf is gegaan.

Marius: “Toen ik vijf jaar geleden bij Sovak in dienst kwam, werden er door Hydroscope al wel watermonsters genomen, maar er werden verder nog geen beheersmaatregelen uitgevoerd. Omdat we ons realiseerden dat we meer aandacht moesten besteden aan legionellapreventie hebben we samen met Hydroscope alle woningen geïnventariseerd en een raamovereenkomst afgesloten zodat Hydroscope een risicoanalyse kan maken van alle woningen. Toch zijn we eigenlijk van achter naar voren begonnen. Voordat de risicoanalyses werden gemaakt, zijn eerst spoellijsten en temperatuurlijsten opgesteld, zodat er in ieder geval met beheer kon worden begonnen.

Leon is begonnen met het geven van instructies op de locaties: er moest gespoeld worden en er kwam tevens controle op deze spoellijsten. Vervolgens zijn de risicoanalyses uitgevoerd en de beheersplannen opgesteld. We zagen de besmettingsgevallen met meer dan 2/3e afnemen. Uit de laatste periodieke controle van Hydroscope is gebleken dat we de zaken op orde hebben. Daarom mogen we nu de legionellaveiligheidsverklaringen in ontvangst nemen”.

Wat gaan jullie eraan doen om de verklaringen te behouden?

Leon: ” We blijven alle locaties continu beheren en controleren. Dit doen we door wekelijks alle locaties te spoelen en door maandelijks de temperatuur te meten. Daarnaast worden alle locaties nog eens twee keer per jaar door Hydroscope bemonsterd.

Hoe wordt er naar de bewoners gecommuniceerd dat Sovak legionella veilig is?

Marius: “De legionellaveiligheidsverklaringen worden op de voordeuren van de locaties gehangen. Zo laten we hen zien dat we legionellaveilig zijn. Deze worden verwijderd indien blijkt dat de beheerstaken niet goed uitgevoerd worden of als er toch besmetting blijkt te zijn.

Leon: “De ‘verzorgende’ is een zeer belangrijke schakel in het proces. Hij/zij moet wekelijks alle tappunten spoelen en bijhouden welke tappunten niet of nauwelijks gebruikt worden. Voorheen kregen we nog wel eens vragen als: Waarom moet dit? Wat is het doel hiervan? Inmiddels begrijpen ook zij hoe belangrijk het is om dit wekelijks te doen. Het resultaat hiervan mag er wezen: voor alle locaties een veiligheidsverklaring!”.

Bekroning op werkzaamheden

Marius en Leon beide: “We zijn erg blij en trots dat we de verklaringen hebben mogen ontvangen. Het is tenslotte een bekroning op onze werkzaamheden. Dit hebben we bereikt in samenwerking met Hydroscope. Zij gaven ons goede adviezen en loste problemen voor ons op”.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten