Regelmatig is in het nieuws terug te lezen dat er onvoldoende bluswater aanwezig was om de brand te blussen. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties en loopt de schade onnodig hoog op. Voor sommige verzekeraars is dit een reden om
geen schadevergoeding uit te keren.

Bluswater

Beschikbaarheid van bluswater

Er worden op verschillende manieren eisen gesteld aan de beschikbaarheid van bluswater op uw terrein. Over het algemeen is de openbare bluswatervoorziening afdoende. Wanneer dit niet het geval is, worden er in de bouwvergunning, gebruiksvergunning of de polisvoorwaarden van de verzekeraar aanvullende eisen gesteld. Elke gemeente heeft de vrijheid haar eigen richtlijnen te hanteren, maar vaak wordt er gebruik gemaakt van de “Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van het NVBR. Binnen een straal van 80 meter moet voldoende bluswater beschikbaar zijn. Binnen twee minuten moet de brandweer over de capaciteit kunnen beschikken.

Capaciteit van bluswater

De meest gestelde capaciteitseisen zijn 30, 60, 90 en 120 m³/uur. Er kan op verschillende manieren in capaciteit worden voorzien, door bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van een hydrantennet, geboorde putten, een bluswaterriool of oppervlaktewater. In de gebruiksvergunning of polisvoorwaarden staat voorgeschreven dat u periodiek de capaciteit van uw bluswatersysteem moet meten. Meestal is dit jaarlijks. Ook de Arbowet schrijft voor dat u uw systemen jaarlijks op een juiste werking moet controleren (artikel 7.4a).

Visuele controle van uw bluswatervoorziening

Naast de capaciteitsmeting wordt de bluswatervoorziening visueel geïnspecteerd. Op basis van “Handleiding Bluswatervoorziening en bereikbaarheid” van het NVBR controleren wij uw brandkraan op de volgende punten:

  • aanwezigheid en correctheid aanwijsbordje op paal of gevel;
  • ligging straatpot ten opzichte van de omliggende bestrating;
  • straatpot inwendig schoon;
  • slibdeksel met ketting aanwezig;
  • standpijp goed geplaatst;
  • werking en eventuele lekkage afsluitorgaan;
  • afspuien brandkraan;
  • globale controle op capaciteit;
  • werking en eventuele lekkage leegloopinrichting;
  • zichtbaarheid en bereikbaarheid.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten