24-09-2018

Een Legionellabesmetting op mijn locatie. Wat nu?

Met zo’n 20 deelnemers was de eerste kennissessie een groot succes. Onze klanten zijn actief bezig met Legionellapreventie. Toch kan een bewoner of bezoeker ziek worden. Ook al is de bron nog niet bekend, kan dit leiden tot paniek en ongewenste publiciteit. Tijdens de kennissessie is stilgestaan bij Legionellose, de diagnostiek, bronopsporing en communicatie. Hierdoor zijn onze klanten beter in staat te reageren.

Legionellabacteriën op een petrischaaltje

De impact van een Legionellabesmetting.

Esther Huygen van Stichting Veteranenziekte vertelde over de impact van een Legionellabesmetting. Zo stond ze stil bij het ziekteverloop en het herstel. Er zijn maar weinig patiënten die 100% herstellen. Door haar ingrijpende verhaal werd duidelijk hoe belangrijk het voor patiënten is dat de bron wordt achterhaald. Het aantal legionellapatiënten stijgt. Daarom benadrukt Stichting Veteranenziekte het belang van breder onderzoek en preventie.

Diagnose

Een goede diagnose is een eerste belangrijke stap bij het behandelen van de patiënt en het vinden van de bron. Bij 83% van de patiënten wordt een urine-antigeentest uitgevoerd. Deze relatief eenvoudige onderzoeksmethode kent echter wel beperkingen. Zo wordt met deze methode alleen Legionella pneumophila gedetecteerd. Voor goede bronopsporing is het beter om een kweekmonster te nemen. Hiervoor is echter longvocht nodig, wat voor de patiënt ingrijpend en pijnlijk kan zijn. Daarom wordt bij slechts 23% van de patiënten de kweekmethode toegepast.

Bronopsporing

Legionellapatiënten vullen een vragenlijst in. De vragenlijst gaat in op de leefomstandigheden van de patiënt, zijn werk, zijn gezondheid en recent bezochte locaties. Afhankelijk van de antwoorden en uitgevoerde diagnosemethode wordt een brononderzoek gestart. Bij individuele patiënten wordt bijvoorbeeld alleen brononderzoek uitgevoerd wanneer er een kweekmonster is genomen of de patiënt in een zorginstelling dan wel sauna verbleef. Wanneer er twee of meer patiënten binnen twee jaar op één locatie ziek zijn geworden, wordt een locatieonderzoek uitgevoerd. Wanneer er drie of meer patiënten binnen een half jaar en binnen een straal van één kilometer ziek zijn geworden, wordt een geografisch clusteronderzoek uitgevoerd. In de periode van 2002 tot 2012 zijn er 1.991 patiënten ziek geworden. Slechts 38 keer is er een match gevonden tussen de patiënt en de bron.

Bij zeer veel patiënten wordt de bron dus nooit gevonden. Het is opvallend dat het meest voorkomende sequentietype ST 47 nog nooit in leidingwater is aangetroffen. Er gaat veel aandacht uit naar drinkwaterinstallaties, koeltoren en badinrichtingen, maar mogelijk zijn er ook nog andere bronnen van Legionellaverspreiding.

Communicatie rondom een Legionellabesmetting

De GGD vervult een belangrijke rol bij de bronopsporing en communicatie rondom een Legionellabesmetting. De GGD volgt een draaiboek. De communicatie richting bezoekers en bewoners wordt echter aan de installatie-eigenaar overgelaten. Tijdens de kennissessie zijn verschillende voorbeeldbrieven besproken. Er is aandacht besteed aan de communicatie richting de patiënt, directie en omgeving. Alle deelnemers waren het erover eens dat er duidelijk, betrokken, eerlijk, pro-actief, maar niet overtrokken moet worden gereageerd.

Benieuwd naar de volgende kennissessie? Volg deze pagina.

Wij maken gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op de website zijn ingesteld om de beste ervaring te bieden. Wij gebruiken alleen functionele cookies en cookies om onze websitestatistieken (Google Analytics) bij te houden. Wij gebruiken geen tracking cookies.

Sluiten